Zuid-Kennemerland

Integriteitsschendingen door alle lokale partijen in Bloemendaal

Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal

Bommetje onder de nieuwe coalitie?

Vertegenwoordigers van alle vier lokale fracties in de gemeenteraad van Bloemendaal hebben in 2020 de gedragsnormen overschreden, door ondermeer geheime informatie met derden te delen.  Aldus de commissie integriteit van de gemeente, in een serie adviezen die 1 juni aan alle raadsleden is gestuurd, een dag voor de raadsvergadering. De raad besloot de adviezen per direct openbaar te maken (agendapunt 5, documenten). De rol van Rob Slewe, beoogd wethouder, staat onder druk.


De eerste die in het oordeel van de commissie destijds in de fout ging was Mark Doorn (VDB), die in mei 2020 in een whatsappgroep van zijn partij informatie deelde uit het Seniorenconvent, een besloten commissie van de raad. Alles wat daar wordt besproken is vertrouwelijk. Doorn was eerder die maand ondervraagd door collega-raadsleden over zijn mogelijke belangenverstrengeling in het woningbouwproject 18-28 aan de Westelijke Randweg. Dit werd ook onderwerp tijdens het Seniorenconvent.

Vervolgens ging een sneeuwbal rollen, in gang gezet door Martin van de Bunt (op dat moment nog VDB duo-commissielid, maar in conflict geraakt met Doorn).  Hij stuurde verschillende screenshots van de betreffende conversatie in de VDB whatsapp-groep aan de burgemeester, de griffier en een groot aantal andere personen. Hij wilde daarmee de inmiddels gewiste whatsapp berichten ‘veilig stellen’.


Aanleiding voor Rob Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) om een dag later een integriteitsmelding in te dienen jegens Mark Doorn wegens het mogelijk schenden van de geheimhouding. Ook die melding werd breed verstuurd inclusief aan een journalist. ‘Niet met opzet’, zou Slewe later aan de commissie verklaren.  

Dan doet ook Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) melding van mogelijke schending van geheimhouding door Mark Doorn. Ook zij verstuurde de integriteitsmelding aan raadsleden en verschillende journalisten.

Daarnaast deelde zij een screenshot van een deel van de betreffende whatsapp conversatie op haar persoonlijke Facebookpagina. Bovendien maakte ze, zonder dat de andere deelnemers aan het gesprek daarvan wisten, een geluidsopname van het geheime beraad in het Seniorenconvent, zoals ze zelf verklaarde, om in te kunnen brengen bij het Hof, bij de strafzaak tegen haar [Roos is veroordeeld wegen het openbaar maken van geheim verklaarde stukken in 2014] .

Leonard Heukels (Liberaal Bloemendaal) tot slot, ging in de ogen van de commissie in de fout door zich als advocaat op te werpen van Van de Bunt, die inmiddels was overgestapt naar LB. De commissie: “Het optreden als raadsheer voor de heer Van de Bunt roept een schijn van belangenverstrengeling op.”
Roos en Slewe hebben ieder ‘melding gedaan van mogelijk niet integer gedrag door een ander raadslid, maar handelen vervolgens op eenzelfde [niet integere] wijze’, constateert de commissie.

‘Poging tot ondermijning’
In de raadsvergadering van gisteravond werden de adviezen van de commissie eerst in beslotenheid en later in het openbaar besproken. De raadsleden Heukels, Roos en Slewe namen er niet aan deel. Alle sprekers met uitzondering van Gerard Metselaar (Hart voor Bloemendaal) spraken hun afkeuring uit over het handelen van de vijf collega raadsleden.

 De VVD was het scherpst en citeerde het harde oordeel van de commissie over Rob Slewe. Die had laten weten de commissie en het protocol niet te erkennen. Hij noemt de commissie Integriteit een ‘politieke’ commissie. De commissie op haar beurt kwalificeerde deze woorden als ‘ondemocratisch’ en als ‘een poging tot ondermijning’. Rob Slewe is kandidaat projectwethouder in de nieuwe coalitie, en essentieel om de meerderheid in de raad te verkrijgen. Gaat die benoeming nog door? Deze olifant werd niet benoemd in de raadsvergadering.

Metselaar noemde het een ‘selectieve veroordeling’, en: ‘het is gewoon een afrekening met alle raadsleden van alle lokale partijen’. ‘Nu wordt er een hoop soesa gemaakt over de melders die niet integer zouden zijn. Ik ga zeker niet mee in die veroordeling. Dit stinkt.’

Harold Koster (PvdA) zei het gedrag van de betrokken raadsleden af te keuren. ‘Het is blijkbaar heel lastig om geheimen te bewaren. Maar die geheimhouding werd opgelegd om personen niet te kwetsen, dus uit respect naar de medemens. Soms is er sprake van knulligheid geweest, maar er is ook geheimhouding geschonden met als opzet een collega te beschadigen.

We willen dit in de openbaarheid brengen om duidelijk te maken waarom dit niet kan. En dat hiervan geleerd moet worden. Operatie schoon schip”.

Burgemeester Elbert Roest tot slot stelde: “ik wil een gedragscode voor deze raadsperiode afspreken, over hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie en over de omgangsvormen. Ik neem deze handschoen op.”

Commissie integriteit
De commissie is in 2020 ingesteld. Daarvoor handelde de burgemeester meldingen van integriteitsschendingen af.