Zuid-Kennemerland

Aanleg fietspad opgehouden door rechtszaak

De aanleg van het fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Duinen, van de Oase in Vogelenzang naar Zandvoort kan voorlopig nog niet beginnen. De stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen heeft een succesje behaald in een voorlopige voorziening (vovo) bij de rechtbank in Haarlem. De rechter sprak uit dat de werkzaamheden nu nog niet mogen beginnen, omdat die mogelijk onomkeerbare gevolgen zal hebben. Het draait in dit geval om de natuur.

Het fietspadtracé is gepland door beschermd natuurgebied, habitat van ondermeer minuscule nauwe korfslakjes en zandhagedissen. De rechter gaat inhoudelijk niet in op de zaak, dat wordt de taak van de bestuursrechter die de zaak in bodemprocedure gaat behandelen. Dan zal het ondermeer gaan om de afweging van belangen: maatschappelijk versus natuur. In hoeverre bijvoorbeeld is een recreatief fietspad verstorend voor de daar levende beschermde dieren?
Voor het fietspad waren al verklaringen van geen bedenkingen afgegeven door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de staatssecretaris van Economische Zaken. De gemeente Zandvoort  had al een omgevingsvergunning verleend. Al eerder is het tracé gewijzigd, na kritiek vanuit natuurbeschermingsorganisaties.
Het geplande fietspad sluit in Vogelenzang aan op de Vogelenzangseweg en het groene gebied Leyduin. Aan Zandvoortse zijde sluit het aan via ecoduct Zandpoort op de Kennemerduinen.
De aanleg van het fietspad had volgens plan afgelopen november van start moeten gaan. Bij ingang de Oase is al een kleine voorbereiding zichtbaar: daar is een nieuwe fietsenstalling gemaakt naast het parkeerterrein. De huidige stalling naast Uitspanning de Oase moet dan verdwijnen. Op precies die plek is de start van het nieuwe tracé gepland.