Zuid-Kennemerland

Architectuur op Hertenkamp

Hertenkamp Bloemendaal kan terugkijken op een geslaagde zomer. Het kampje  op de hoek van de Brederodelaan en de Zomerzorgerlaan werd verrijkt met een fraai nieuw onderkomen voor de damherten, geiten en schapen. Geen dertien-in-een-dozijn ontwerp maar een stal gebouwd onder architectuur, van bureau Collo uit Santpoort Noord.

Het geheel is betaald door donateurs van stichting Vrienden van de Hertenkamp. De stal kwam op de plaats van het houten exemplaar dat in slechte staat verkeerde en waarin het voor de vrijwilligers niet prettig werken was. Nu is er bijvoorbeeld een betonnen vloer die gemakkelijk schoon te houden is en kan iedereen overal rechtop staan.

Op het terrein staat nog een fraai bouwsel:  het nachtverblijf voor pluimvee, ofwel het ‘Batakhuisje’. Dat werd in 1929 opgeleverd gelijk met de hertenkamp zelf. Het huisje is gemeentelijk monument. De gemeente Bloemendaal is eigenaar van de grond en de stallen. Op de website van de hertenkamp is te lezen dat in augustus nog een damhertje is geboren. Een nakomertje, want de rest van de jonge hertjes dit jaar kwamen al in juni ter wereld.

De nieuwe hertenstal