Zuid-Kennemerland

Beroepen aangetekend tegen lichtmasten hockey Bloemendaal

Stichting Duinbehoud heeft officieel beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad om in het bestemmingsplan lichtmasten toe te staan rond de velden 3 en 4 van hockeyclub Bloemendaal. De raad heeft hier eind september groen licht voor gegeven door in te stemmen met de reparatie van het  bestemmingsplan Bloemendaal 2012. Ook de omwonenden, Stichting Ons Bloemendaal en Stichting Schapenduinen hebben beroep aangetekend bij de Raad van State. Het gaat om 16 lichtmasten van 16 meter hoog.

In het beroepschrift aan de Raad van State somt stichting Duinbehoud tal van gronden op om het beroep kracht bij te zetten.  Bovenaan de lijst staan de bindende afspraken die Duinbehoud in 2004 heeft gemaakt met de hockeyclub (wel kunstgras maar nooit lichtmasten op velden 3 en 4 – red.). “Het is opmerkelijk dat de gemeente Bloemendaal voorbij gaat aan deze privaatrechtelijke overeenkomst en eigenhandig de plaatsing van lichtmasten mogelijk maakt op een locatie waar de gebruiker van die gronden (Hockeyclub Bloemendaal) heeft aangegeven in de overeenkomst met de Stichting Duinbehoud dat zij deze lichtmasten niet zal plaatsen,” licht de stichting toe.

Bovendien, zo stelt de stichting, was de wethouder van Bloemendaal destijds aanwezig bij de ondertekening van de overeenkomst. Daarmee heeft zij “nadrukkelijk de verwachting gewekt, dat zij haar beleid zou afstemmen op die overeenkomst. Door nu af te wijken van de afspraken in die overeenkomst handelt de gemeente Bloemendaal in strijd met gewekte verwachtingen.”

Bovendien, zo stelt de stichting verder, tast verlichting de landschappelijke waarden aan van het landgoed Caprera. “Nu kunnen wandelaars en fietsers vanaf de Brederodelaan nog genieten van het uitzicht op de strandvlakte met een mooie waterpartij en in de verte het opgaande duin. Straks zal dit zicht worden vertroebeld door de lichtmasten.”

Stichting Ons Bloemendaal maakt hiervan een hoofdargument. “De gemeente Bloemendaal gaat door het mogelijk maken de masten te plaatsen geheel voorbij aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden die zijzelf en anderen aan dit gebied hebben toegekend. Er heeft geen afweging van belangen plaatsgevonden.” Ons Bloemendaal wijst er verder op dat de velden 3 en 4 aan drie kanten worden omsloten dor Natura 2000 gebied.

Ledenaantallen
Verder gaat de stichting uitgebreid in op het argument van de HC Bloemendaal dat de verlichting nodig is om de leden te kunnen laten sporten. Daaronder zijn ook Haarlemse leden en die zouden in Haarlem zelf onvoldoende terecht kunnen. Onjuist, stelt Ons Bloemendaal. Zijn het niet negen samenwerkende verenigingen in de regio geweest die in 2016 met succes oprichting van een hockeytak bij EDO hebben tegengehouden met als argument dat er voldoende capaciteit is? De stichting voegt bijlagen over deze kwestie toe, ondermeer mails van de hockeybond KNHB die beslist in het nadeel van EDO. “Dit verhaal is door HC Bloemendaal bewust onder de radar gehouden waardoor er in Bloemendaal beslissingen zijn genomen op basis van onjuiste informatie.”

Wanneer de zitting van de Raad van State plaatsvindt is nog niet bekend.

Ledenaantallen volgens de verenigingen: 

Op verzoek van het Bloemendaals Nieuwsblad gaven de volgende hockeyclubs in Bloemendaal de meest recente percentages van de leden die woonachtig zijn in de gemeente Bloemendaal.

HBS: 25%.
HC Bloemendaal: 60% (senioren), 75% (junioren)
Rood-Wit: 43% (jeugd)

Toelichting HBS : “HBS is een van oorsprong Haarlemse club. Veel leden die hun wortels bij deze club hebben,  wonen niet altijd meer in de regio. Daarnaast verhuizen er jaarlijkse tientallen jeugdleden naar elders maar blijven vaak nog hockeyen bij HBS. Moeten we die de toegang dan weigeren?”

Toelichting HC Bloemendaal: “Wij geven als familieclub bij aanname de doorslag aan postcode- en familiebeleid. Het totaal aantal leden ligt zo rond de 1.600. Deze groep bestaat uit leden en niet-spelende leden, als donateurs. De capaciteit van de velden op zaterdag heeft zijn maximum bereikt. Wij willen heel graag lichtmasten om met name de jeugd beter te kunnen faciliteren. We kunnen dan meer trainingsuren bieden aan onze jeugd en veteranen.”

Toelichting Rood-Wit: “Wij voeren een strikt familie- en postcodebeleid. Veel leden wonen op fietsafstand, ook bijvoorbeeld in de Koninginnebuurt in Haarlem.”