Zuid-Kennemerland

“Bloemendaal lijkt steeds meer gewone gemeente te worden”

Er komt een vacature voor een vaste burgemeester in Bloemendaal. In elk geval tot 1 juli 2017 blijft de huidig waarnemend burgemeester Bernt Schneiders zich nog inzetten voor Bloemendaal. Dit is dinsdag bekend geworden na gesprekken tussen de commissaris van de Koning Johan Remkes, Schneiders en de fractievoorzitters van Bloemendaal in het Provinciehuis. De commissaris constateerde: de gemeente Bloemendaal boekt vooruitgang met de verbetering van haar politieke en bestuurlijke cultuur, maar het moet beter.

Basis van de gesprekken was een ambtsbericht aan de commissaris van Bernt Schneiders over het bestuurlijk en politiek reilen en zeilen in Bloemendaal. Een eerder ambtsbericht door zijn voorgangster waarnemend burgemeester Emmens-Knol was tamelijk vernietigend in het oordeel daarover: een raad met ruwe omgangsvormen, assertieve burgers die hun wil willen doordrijven, en een ambtelijke organisatie die  onvoldoende in staat is om te voldoen aan eisen van modern bestuur.

Schneiders ziet het, na ruim een jaar waarnemerschap, allemaal een stuk positiever:  “De assertieve cultuur is zeker niet in alle kernen dominant aanwezig. In veel kernen heerst grote gemeenschapszin en is sprake van forse inzet en betrokkenheid van de bevolking”.  Wat de raad betreft ziet Schneiders dat het merendeel van de leden zich goed inzet en welwillend is. “Hen valt hoogstens te verwijten dat zij onvoldoende weerwoord en tegengas geven of gaven aan de enkelen die de negatieve sfeer in de raad bepalen of bepaalden”.  Ook de organisatie steekt hij een hart onder de riem: prima ingericht voor de taken, maar “als er onverwachte dingen gebeuren, zoals het geval was rond Elswoutshoek, dan is enige ruimte in kwaliteit en capaciteit wel noodzakelijk”.

Schneiders gaat uitgebreid in op de kwestie Elswoutshoek: “Het toenmalige gemeentebestuur was kennelijk onvoldoende weerbaar om op een zakelijke en objectieve manier met het dossier Elswoutshoek om te gaan. Toen de eerste dominostenen omvielen was kennelijk niemand in staat verder verval te stoppen.  Daardoor is een waar slagveld ontstaan. Met aan de ene kant de gevallen en beschadigde bestuurders. En aan de andere kant de landgoedeigenaren die nauwelijks iets van hun plannen gerealiseerd wisten te krijgen”.
Vervolgens schets hij de verbeteringen: “Sinds het uit de hand lopen van de kwestie Elswoutshoek zijn er veel nieuwe spelers op het tapijt gekomen.

Geen van de nu zittende collegeleden was in die functie betrokken bij het conflict”. Verder stelt hij dat er diverse ambtelijke posities verder zijn versterkt en binnen de raad is de sfeer ook verbeterd.
De conclusie van Bernt Schneiders: “De rust en stabiliteit aardig is weergekeerd in Bloemendaal. Uitzondering op de regel vormt een zo nu en dan onprettig verlopende raads- of commissievergadering die wordt veroorzaakt door de politieke stijlverschillen. Omdat de vergaderingen rechtstreeks worden uitgezonden overheerst soms het negatieve beeld. En dat is jammer omdat er juist heel veel goed gaat in de gemeente. Alles overziend denk ik dat er geen beletselen zijn om weer een vaste burgemeester te werven.”

Kortom, volgens Schneiders: “Bloemendaal lijkt steeds meer een gewone gemeente te worden”.

Commissaris Remkes is iets terughoudender in zijn analyse. In het persbericht na de gesprekken dinsdag heet het: “Er is vooruitgang geboekt, maar de verbeterslag is nog niet afgerond”.