Zuid-Kennemerland

Bloemendaal nog mooier maken

Bloemendaal is een mooie groene gemeente. Maar er zijn zeker ook plekken in de openbare ruimte die best wat fraaier kunnen. Met die gedachte hield de jubilerende stichting Ons Bloemendaal afgelopen maanden een prijsvraag, ‘Maak Bloemendaal – nog – beter’. Deze leverde 25 inzendingen op waaruit de jury onder leiding van stadsbouwmeester van Haarlem Max van Aerschot 10 genomineerden selecteerde. Zaterdag werd de winnaar bekend gemaakt: de Bloemendaler Frans Haastert.

Zijn idee is om de entree van het dorp Bloemendaal een echte entree te maken, en wel door op de Bloemendaalseweg op de hoeken met de Doctor Dirk Bakkerlaan en de Vijverweg fonteinen te plaatsen. Op een gedeelde tweede plaats kwamen de  ontwerpen voor een fraaier pleintje voor het treinstation van Bloemendaal. Dat waren Charlotte Bossers en Lotte Roeland, leerlingen van de Bos en Duinschool, en Elly Piers.

Frans Haastert was blij verrast met zijn prijs. “Ik had een dergelijk plan 15 jaar geleden al eens ingediend bij de gemeente. Toen kon het niet worden uitgevoerd omdat er bussen reden op die plek. Nu de bus er niet meer rijdt dacht ik het is een mooi moment om het weer eens aan te zwengelen.” Met de fonteinen denkt dat de plekken een dorpspleinkarakter kunnen krijgen, ook gezien de terrasjes die er liggen.

De overige inzendingen waren: een kleinschalige sloepenhaven in Overveen, achter het Kennemerl Lyceum ( Max van Aerschot: “Een briljant idee, lekker out of the box. Een haven voor een kern die eigenlijk nauwelijks iets met water heeft”); een fraaiere gezicht op de rotonde Zeeweg/Brouwerskolkweg,   ondermeer door de watertoren beter zichtbaar te maken; de historische kern van Vogelenzang beter zichtbaar maken; het uitzicht op Kopje grootser maken door bomen te verplaatsen; het Bispinckpark zichtbaarder maken;  ruimte maken voor een picknickplek, jeu de boulesbaan en speelplekken bij Krommelaan in Bloemendaal.

‘Geen geld’
Wethouder Richard Kruijswijk beloofde zaterdag de ideeën van alle tien genomineerden verder te zullen bekijken en er een reactie op te geven. Of hij ze ook gaat uitvoeren? “Het plan met de fonteinen is schitterend, maar op dit moment is er geen geld voor. Hoewel ik dat natuurlijk altijd aan de gemeenteraad kan vragen.”

Inzendingen die eenvoudiger zijn te realiseren zijn er ook. Een plan bijvoorbeeld om de alom vertegenwoordigde transformatorhuisjes een fraaier aanzien te geven. Bijvoorbeeld met groene haagjes eromheen. En ook voor het stationspleintje ziet de wethouder mogelijkheden. “Past bovendien prima in ons streven het openbaar vervoer te bevorderen.”

Kruijswijk is verder erg blij met de prijsvraag van de stichting: “Ons Bloemendaal is altijd erg voor behoud en conservering. Prima natuurlijk, maar met de prijsvraag laat ze zien ook vernieuwing na te streven, dat maakt het extra leuk. Burgemeester Elbert Roest tot slot overhandigde Ons Bloemendaal een cheque ter waarde van 250 euro. Cadeautje voor het 40 jarig bestaan.

Frans Haastert, de winnaar, links op het bord zijn schets voor fonteinen