Zuid-Kennemerland

Bloemendaal wil graag verder met burgemeester

Waarnemend burgemeester Schneiders gaat bij zijn toekomstige werkgever VSBfonds  vragen hem extra tijd te gunnen voor zijn waarneming in Bloemendaal. Hij wil dus langer blijven, maar wel met als voorwaarde dat hij ook tijd krijgt voor externe taken zoals linten knippen. Anders is verlenging van zijn waarneming ‘niet zinvol’. Dat zei hij vorige week in de gemeenteraad waar weer tumult ontstond rond het thema bestuurlijke vernieuwing.
Bernt Scheiders, die na de zomer directeur van het VSBfonds wordt, had de verlenging van zijn waarneming zelf in het nieuws gebracht via een interview in het Haarlems Dagblad. Daar gaf hij aan dat zowel commissaris van de Koning Remkes als ‘diverse fractievoorzitters en wethouders’ hem hadden gevraagd langer te blijven. Schneiders vindt het ‘helaas nog geen tijd’ voor een vaste burgemeester in Bloemendaal. In het interview stelde hij dat college en ambtenaren goed functioneren, maar de raad niet. ‘Raadsleden weten niet goed wat de taak is van een commissie en een raad. Dat geeft allemaal ruis op de lijn’.
Ondanks deze stevige woorden richting de raadsleden, kwam afgelopen raadsvergadering de meerderheid van de partijen met een gezamenlijke verklaring, voorgelezen door de VVD, waarin zij Schneiders verzoeken aan te blijven totdat de (vaste) burgemeestersvacature is opengesteld. ‘De gemeente heeft nu behoefte aan een burgemeester die zichtbaar is en die bijdraagt aan een positieve beeldvorming van Bloemendaal’. Zij willen dat doen met deze waarnemend burgemeester, ‘met wie wij ons verbonden zijn gaan voelen’.

Deze liefdesbetuiging werd niet uitgesproken namens Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal. LB fractievoorzitter Leonard Heukels ziet overigens ook graag de ervaren en met Bloemendaal bekende burgemeester langer blijven, al zou dat wel met méér tijd voor de gemeente moeten zijn dan hij nu heeft. Maar Heukels was het niet eens met de nadruk op het disfunctioneren van de raad. Hij stelde dat er ook ‘nog veel te doen is aan het functioneren van het college en het ambtenarenapparaat’.

Voor Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) ging dit allemaal niet ver genoeg. Een burgemeester die ‘Bloemendaal erbij doet’, zoals nu, is voor haar uit den boze. In het vragenhalfuur uitte ze kritische vragen richting de burgemeester. ‘Ziet de burgemeester dan dat het alleen en uitsluitend aan de raad ligt? En is het wel gepast voor een burgemeester om dat soort uitspraken in de krant te doen? De raad is het enig democratisch gekozen orgaan in deze gemeente en de mensen die hier zitten kunnen niet naar huis worden gestuurd”.

Gedagvaard
Hierop ontstond een stevige woordenwisseling tussen burgemeester en raadslid Roos. Schneiders wees erop dat Roos nooit aanwezig was op de collectieve vergaderingen over het bestuurlijke vernieuwingsproces.  ‘Vindt u het dan niet vreemd om nu hier vanavond dit soort vragen te gaan stellen? Het is ook úw verantwoordelijkheid’, aldus de burgemeester. Marielys Roos hierop: ‘Ik kán niet bij die gesprekken aanwezig zijn, want als we daar zonder cameratoezicht zitten, word ik geregeld met de grond gelijk gemaakt’. Ze doelde daarmee op stevige confrontaties die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden bijvoorbeeld rond het aftreden van de vorige waarnemend burgemeester.

‘Bovendien ben ik nu gedagvaard’, aldus Roos, doelend op de aangifte die tegen haar is gedaan wegens het ter inzage leggen van een persoonlijke dossier van een wethouder inzake Elswoutshoek. Deze zaak dient 29 april bij de meervoudige strafkamer in Haarlem. Schneiders herhaalde dat het raadslid van harte welkom is op alle bijeenkomsten die erop zijn gericht raad en gemeente beter te laten functioneren. ‘Ik garandeer u, het gaat daar respectvol aan toe. Ik zie uit naar uw komst’.