Zuid-Kennemerland

Bloemendaal zet in op duurzame inwoners

Bloemendaal zet stappen

De gemeente Bloemendaal wil het verduurzamen van woningen flink bevorderen. Om inwoners van informatie te voorzien is de website Bloemendaalzetstappen.nl gelanceerd. Daarop is te zien welke maatregelen inwoners kunnen nemen, met handige tips en verhalen van mensen die al stappen hebben gezet.  Ook wordt acht keer per jaar een e-mailnieuwsbrief verstuurd.

Bloemendaal heeft een relatief hoog percentage woningen die groot zijn en matig geïsoleerd, met energielabel f en g. “Het verminderen van de warmtevraag is eigenlijk het belangrijkst,”aldus wethouder duurzaamheid Henk Wijkhuisen. “De boodschap is vooral: isoleren, isoleren, isoleren. Elke maatregel, hoe klein ook, helpt om het energieverbruik omlaag te krijgen. Om mensen te inspireren laten we op de website inwoners aan het woord die al maatregelen hebben getroffen.” Een van die inwoners is Pieter Bergmeijer die in Vogelenzang een bollenschuur met woonhuis kocht en die geheel nul-op-de-meter maakte wat energie betreft. Een extreem voorbeeld, erkent de wethouder, “maar tussen wat Pieter Bergmeijer deed en niets doen ligt een heel scala aan mogelijkheden.”   
 De website bevat allerhande tips, en ontzenuwt ‘broodje aap-verhalen’ over zonnepanelen. Ook staat er een artikel op over De Energieke Burger, een initiatief van Pieter Bergmeijer die samen met een groeiende groep enthousiast geworden inwoners anderen wil inspireren en helpen bij verduurzamingsplannen. Het doel is bijvoorbeeld om onafhankelijke energiecoaches op te leiden die huiseigenaren kunnen gaan informeren over de (on)mogelijkheden van maatregelen aan hun huis. De website bloemendaalzetstappen.nl bevat ook informatie over instanties en bedrijven die kunnen helpen bij het uitvoeren en financieren van energiebesparende maatregelen.

Koplopersbijeenkomst
Wie al aan de slag is gegaan met zijn of haar huis en wil horen hoe anderen het aangepakt hebben, of wie het leuk lijkt in de toekomst inspiratiebron voor anderen te zijn, wordt uitgenodigd voor een speciale ‘koploperbijeenkomst’ in Bennebroek op 28 mei. Aanmelden via info@bloemendaalzetstappen.nl.