Zuid-Kennemerland

Bloemendaals benefietconcert voor Dogon in Mali

Na Parijs werd ook Bamako in Mali deze maand getroffen door terroristisch geweld. Desondanks, en misschien wel juist daarom gaat de hulpverlening aan het land van de Dogon in zuidoostelijk Mali gewoon door. Hulp die komt van ondermeer de stichting Bloemendaal-Dogon, die volgend jaar haar tienjarig bestaan viert. Allereerst echter vindt het jaarlijkse benefietconcert plaats, aanstaande zondagmiddag 29 november in het gemeentehuis van Bloemendaal, met een optreden van pianist David Kuyken, die geheel belangeloos optreedt.

Mali is al een van de allerarmste landen ter wereld en de situatie wordt de laatste jaren nog eens verslechterd door aanslagen en de wereldwijde economische crisis. Het toerisme naar het land, dat ondermeer bekend is om zijn fraaie leemarchitectuur, heeft harde klappen gekregen. De Dogon in het gelijknamige gebied zijn eveneens de dupe. “Het is in feite een ontwrichte samenleving geworden. Nu het toerisme praktisch is weggevallen is het dus belangrijker dan ooit om de andere sectoren in het land te versterken”, vertelt de voorzitter van de stichting Bloemendaal-Dogon, Liesbeth Spigt. “Landbouw,   watervoorziening en onderwijs”. Dat laatste is een belangrijke speerpunt van de Bloemendaalse stichting. Met financiële steun van donateurs  en fondsen verzorgt de stichting Bloemendaal – Dogon samen met Malinese onderwijsbegeleiders scholing voor onderwijskrachten in Dogon in een nieuwe taalmethode, waarmee kinderen sneller en makkelijker hun eigen Dogontaal en het verplichte  Frans  kunnen leren.

De Stichting Dogon Onderwijs uit Amsterdam, waarmee de Bloemendalers nauw samenwerken, is bezig met het opzetten van een nieuwe technische school voor zeshonderd leerlingen. Daar worden vakken gegeven als bouw en restauratie, of er wordt geleerd hoe je een waterpomp installeert en repareert, bijvoorbeeld de ‘blauwe waterpomp’, een Nederlands product. Deze pomp is duurzaam, en is eigendom van een dorp zelf. De projecten zijn erop gericht om de levensomstandigheden in brede zin te verbeteren en de mensen in eigen gebied kansen te geven. In zekere zin zitten we hiermee aan de voorkant van het vluchtelingenprobleem van dit moment. Als de mensen een eigen bestaan kunnen opbouwen zullen ze eerder geneigd in hun eigen land zijn te blijven”, aldus Liesbeth van Spigt.

In januari is  Spigt, zelf onderwijskundige, van plan weer naar Pays Dogon te reizen voor verdere scholing van leerkrachten. Ze gaat  gezamenlijk met twee Nederlandse taaldeskundigen  en werkt daar samen met de Malinese experts. “We zullen zien of het haalbaar is, en niet te gevaarlijk. Maar wat heel zeker is, is dat er in Mali zelf een goede NGO (onafhankelijke organisatie – red.) is met heel sterke mensen met wie wij heel goed samenwerken”.

[Toegift – het concert is door ca 150 mensen bezocht, de opbrengst, ca 3000 euro, gaat naar het project taalverwerving]

(meer informatie, en fraaie foto’s: www.stichtingbloemendaal-dogon.nl)
Dogon_bloemendaal_LiesbethSpigt_Marilou
Liesbeth Spigt, voorzitter van stichting Bloemendaal-Dogon