Zuid-Kennemerland

Bloemendaals bestuur verder zonder VVD?

raadsvergadering schorsing 21 april 2022

Steun werd er gevraagd voor het plan van de gemeente Bloemendaal om op zeer korte termijn negentig statushouders en zestig overige urgent woningzoekenden te huisvesten in het leeg staande pand Oldenhove in Overveen. Maar die bleef uit tijdens de extra vergadering van de Bloemendaalse raad op donderdag 21 april. De harde opstelling van de grootste fractie, VVD, zorgde ervoor dat de wethouder aan het eind van de avond met lege handen stond. De VVD uiteindelijk ook: de fractie kreeg de maandag erop te horen dat zij was uitgesloten van de coalitieonderhandelingen.
Krijgt Bloemendaal voor het eerst sinds 1946 een bestuur zonder VVD?

Dat is nog even de vraag. D66 (4 zetels) en GroenLinks (3 zetels), die tot de conclusie waren gekomen dat zij niet konden leven met de harde opstelling van de liberalen, hebben beperkte keus met wie zij verder kunnen onderhandelen over een nieuwe coalitie. Hart voor Bloemendaal (3 zetels) had de dag na de raadsvergadering laten weten dat de fractie niet verder wilde praten over een coalitie met VVD, D66 en GroenLinks, zoals informateur Bernt Schneiders had aanbevolen. Reden volgens fractievoorzitter Marielys Roos: ‘de gunfactor ontbreekt’.

D66 en GroenLinks willen verder praten met PvdA, CDA, Zelfstandig Bloemendaal (ZB) en Liberaal Bloemendaal (LB), elk met 1 raadszetel. Daarmee komt het totaal op 11 zetels (van de 19 totaal). ZB en LB stemden overigens donderdagavond tegen het plan om snel statushouders in Oldenhove te plaatsen. Een hele klus dus voor Peter Rehwinkel (PvdA) die vanaf 5 mei als formateur in Bloemendaal aan de slag gaat.

Blekersveld
Want ook tijdelijke bebouwing op Blekersveld is een twistpunt in de raad. Het braakliggend terrein aan de Randweg in Overveen is door de gemeente aangewezen als locatie, om zo spoedig mogelijk flexwoningen te bouwen ten behoeve van statushouders. Bloemendaal heeft een achterstand in de opname van statushouders, omdat er in de gemeente te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Het terrein Blekersveld wordt momenteel bouwrijp gemaakt en na de zomer zou de bouw moeten beginnen, van vooralsnog 30 flexwoningen voor statushouders en andere urgent woningzoekenden. Mogelijk loopt dit vertraging op vanwege toeleveringsproblemen in de bouwwereld, aldus de gemeente.

De urgentie voor de gemeente is hoog, want de 19 statushouders die tot nu toe op Dennenheuvel zaten moeten zo spoedig mogelijk verhuizen vanwege bouwplannen op Dennenheuvel. Bovendien moeten er dit jaar naar verwachting nog eens 35-40 nieuwe statushouders worden gehuisvest in Bloemendaal.

 
Hoe verder met Oldenhove?
Intussen is er geen oplossing voor de kwestie huisvesting van statushouders en andere urgent zoekenden in het pand Oldenhove. Zonder steun van de raad kan (demissionair) wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn geen contract met de eigenaar van Oldenhove, Stichting Sint Jacob, afsluiten, en ook geen aannemers aan het werk zetten om de al jaren grotendeels leegstaande verzorgingsflat op te knappen.

‘Teveel losse eindjes’
Voor de VVD was het breekpunt dat er ‘teveel losse financiële eindjes ’aan het plan zaten dat voor tien jaar zou gelden. Behalve kosten voor bewoonbaar maken en onderhoud moet er jaarlijks een kleine 4 ton aan huur worden overgemaakt aan Sint Jacob. De gemeente verwacht 6,3 miljoen aan huurinkomsten te ontvangen. Bovendien is bij het Rijk een garantstelling gevraagd van 9 ton. Volgens de rekensom van de gemeente zou er over die tien jaar tijd een exploitatietekort zijn van twee ton.
Ook voor Hart voor Bloemendaal is dit een onverantwoorde situatie, “We moeten niet onze reserves hoeven aanspreken. Het moet solide zijn”.
VVD woordvoerder Rolf Harder stelde bovendien dat het draagvlak voor dit plan met Oldenhove ontbreekt, “of in elk geval beperkt” is. Op de raadsvergadering afgelopen december overigens, tijdens het agendapunt ‘bouwrijp maken Blekersveld’, stelde Harder tot twee maal toe dat er juist wél draagvlak uit de buurt is voor Oldenhove, om te vervolgen: ‘dit is het moment om gas terug te nemen op Blekersveld’.

Er is dus opnieuw verdeeld gestemd over opvang van statushouders in Bloemendaal waardoor er stagnatie optreedt.

De vraag is of de rijksoverheid geduld heeft met het rode licht uit het villadorp. Zo niet dan dreigt de ‘aanwijzing’. Dan kan het zijn dat het Rijk verordonneert dat er een x aantal statushouders in bijvoorbeeld Oldenhove worden geplaatst.  

Meer vrij toegankelijke informatie over dit onderwerp:
* Bekijk het bij de bron: de raadsvergadering van 21 april 2022 agendapunt 6 is hier terug te kijken (totaal 3 fragmenten)
* en de raadsvergadering van 16 dec. 2021 agendapunt 9 over Blekersveld hier;
* haarlem105 vroeg VVD Bloemendaal fractievoorzitter Eelke van Tienhoven terug te blikken op de raadsvergadering van 21 april die leidde tot het voorlopig buitenspel zetten van de VVD “Het had wat minder hard van toon gemogen”. Lees en luister hier.