Zuid-Kennemerland

Boek Piet van der Ham over politiek in Bloemendaal

Eerder schreef hij al een boek over het dorp Vogelenzang, deze week verscheen zijn nieuwste boek, ditmaal over de politiek in Bloemendaal. Een autobiografie is het niet, zo wil Piet van der Ham benadrukken. Maar een zeer persoonlijke terugblik op 16 jaar wethouderschap in Bloemendaal is het zeker wel.

Van der Ham belandde na enkele jaren wethouder voor D66 in Haarlem te zijn geweest in 1978 in Bloemendaal. Politiek maakte hij ook een overstap: naar de PvdA.  Deels omdat D66 in die jaren een grote duikvlucht had genomen, maar vooral omdat een nota die hij had geschreven over wijkvernieuwing waarin de mens centraal stond aandacht van de media had getrokken. Bij het schrijven van die nota merkte hij dat hij ‘naar links was opgeschoven’.
Van der Ham is afgestudeerd sociaal geograaf en net als in het boek over Vogelenzang klinkt die achtergrond door in ‘Politiek in Bloemendaal; Zelden deed ik iets alleen’. Vrij systematisch gaat hij een aantal thema’s uit de voorbije jaren in Bloemendaal af: huisvesting, sport, cultuur, het sociale domein en zo meer. Wie in die periode in Bloemendaal woonde, grofweg de periode van de burgemeesters Gerrit Weekhout en Harry Kamphuis, zal veel herkennen bij het lezen van het boek. Tal van namen en gebeurtenissen passeren de revue.

Over de huidige bestuurscultuur in Bloemendaal wil Van der Ham zeker ook het nodige kwijt. Hij benijdt de huidige politici en bestuurders niet. Consensus heeft plaats gemaakt voor polarisatie, zo vindt hij. De toon was vroeger milder en genuanceerder, ‘wellicht was ook het respect voor het politieke bedrijf groter, evenals het vanzelfsprekende gezag van de burgemeesters’. Ook de pers is assertiever geworden, zo schrijft hij. Verder is de hoeveelheid informatie die politici moeten verstouwen vele malen groter geworden en ook de omgang hiermee is veranderd. In no time kan gevoelige informatie op straat (lees: sociale media) liggen. Dat leidt ertoe dat nu sneller stukken vertrouwelijk of geheim worden verklaard.

Verder pleit Van der Ham uitgebreid voor betere inspraak van burgers. In plaats van de drie minuten spreektijd voorafgaand aan een commissievergadering zouden er weer hoorzittingen moeten worden georganiseerd, zo betoogt hij en licht het in het boek uitgebreid toe. Dan kan de spontaniteit van inspraak weer terugkeren.

Kennemerstad
Harde oordelen zal de lezer niet in het boek vinden, maar persoonlijke voorkeuren staan er zeker wel in. Zo ziet hij het bouwen van een nieuwe woonwijk in Vogelenzang als goede oplossing om het dorp vitaal te houden.
Verder ziet hij, als Commissaris van de Koning Remkes het welletjes vindt met het bestuur in Bloemendaal, het liefst een fusie met Haarlem, Zandvoort en delen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dan heb je een nieuwe ‘Kennemerstad’ die past in de landelijke trend die aanstuurt op vorming van gemeentes van minimaal 100.000 inwoners, is zijn redenering.

Het boek ‘Politiek in Bloemendaal Zelden deed ik iets alleen’, door Piet van der Ham, verschijnt bij Uitgeverij Schaep14, en op donderdag 10 november, is de uitreiking van het eerste exemplaar aan waarnemend burgemeester Bernt Scheiders in de bibliotheek van Bloemendaal.   Isbn 97890 82177152, prijs 18,00 euro