Zuid-Kennemerland

Buurtbus Bloemendaal loopt al 5 jaar op rolletjes

Vijf jaar alweer rijdt de buurtbus 481 die Overveen via Bloemendaal en Santpoort met Haarlem-Noord verbindt. Het busje kwam er omdat de oorspronkelijke 81 door bezuinigingen moest worden ingekort. De uursdienst wordt gereden door vrijwilligers en heeft volop bestaansrecht zo bleek op de informele lustrumbijeenkomst afgelopen vrijdag. Daar werd het busje van 12.08 uur op het bordes van het gemeentehuis ingehaald met een bos bloemen. De wethouder was er ook en werd meteen maar even aan zijn jasje getrokken: of de vele drempels op de route wat verzacht kunnen worden.

Buurtbus 481 wordt steeds bekender. Aanvankelijk werden zo’n 450 passagiers per mand vervoerd, maar nu zijn het er al 1150. Bij sommige mensen heeft de dienst het image van een ouderenbusje, maar het is een gemêleerd publiek dat van de dienst gebruik maakt. Dat is mede te danken aan de Hogeschool InHolland die aan de route ligt, en, aan de treinstoringen die af en toe optreden waardoor gestrande treinreizigers op de openbaar vervoer app het busje 481 in beeld krijgen als alternatief vervoer. Dat levert wel eens teleurstellingen op, want het busje mag maximaal acht personen vervoeren.

De chauffeurs rijden met klein rijbewijs en dan is dat het maximale aantal dat mee mag.
Het busje rijdt onder de paraplu van Connexxion. Bij de start moest de lijn het nog doen met een oud busje, maar bij de vernieuwing van de aanbesteding stelde de provincie de voorwaarde dat de vervoerder voor nieuw materieel moest zorgen. Nu zijn er twee nieuwe modellen beschikbaar. Ze rijden om de week en er is dus altijd een reservebusje paraat. De provincie subsidieert de buurtbus.

38 Drempels

De buurtbus rijdt dus op rolletjes. Maar twee pijnpuntjes wil Luuk Jacobs, voorzitter van vereniging Buurtbus Bloemendaal Santpoort graag even kwijt nu we toch met de wethouder voor het gemeentehuis staan. Per dienst van een half uur moeten 38 drempels worden genomen waarvan sommige erg pittig zijn. De busjes zijn extra kwetsbaar omdat ze een verlaagd middengedeelte hebben, om de instap te vergemakkelijken. De drempels hoeven niet perse weg, maar kunnen ze worden verlaagd, wil de voorzitter weten. Wethouder Henk Wijkhuisen belooft het punt de agenderen op de eerstvolgende vergadering van de adviescommissie verkeer. “Meer kan ik nu niet doen. De drempels liggen er op een eerder verzoek vanuit de samenleving. Dat wordt een lastige afweging voor ons als gemeente,” aldus Wijkhuisen.

De buurtbusvereniging is ook in overleg met de gemeente over aanpassingen bij de haltes. Bij station Overveen kan trottoirband in de blauwe zone iets worden verlegd, bij station Bloemendaal is de halte niet goed vindbaar “ook niet na de recente opknapbeurt van het stationsplein”. De halte schuin naast het gemeentehuis zou moeten worden verplaatst naar de Dompvloedslaan, na aanpassing bij het kruispunt daar.

Chauffeurs welkom
Hoewel er nauwelijks verloop is onder de ca 35 chauffeurs kan de vereniging nog altijd wel extra vrijwilligers gebruiken die minimaal een dagdeel per week kunnen rijden (buurtbusbsATgmail.com). Het startpunt is station Overveen. “Het is leuk werk ook omdat de bus voorziet in een grote behoefte,” aldus Theo Loman die chauffeur is van het eerste uur. Hij rijdt een of twee dagdelen per week. “Veel passagiers zijn vaste klanten en vaak kletsen we voor het uitstappen even met elkaar, heel gezellig dus.”