Zuid-Kennemerland

Carport straks legaal op eigen grond Villa

De carport bij Villa Meerzicht op Park Brederode staat binnenkort niet meer illegaal, maar legaal op de grond van de eigenaar. Het omstreden stuk grond van 170 vierkante meter is via de notaris overgeschreven van gemeente naar Park Brederode CV, die het vervolgens ter hand zal stellen aan de eigenaar van de Villa. Bij de raad van Bloemendaal valt deze actie niet in goede aarde. Vooral omdat de wethouder de raad niet, zoals beloofd, van tevoren heeft ingelicht over deze transactie. Vanaf het begin heerste al groot wantrouwen rond dit gevalletje ‘landjepik’.

Villa Meerzicht kwam in juli 2015 in het nieuws omdat de eigenaar zich een stuk gemeentegrond had toegeëigend door een toegangshek en lantaarnpalen te plaatsen aan de zijde van de Meer en Berglaan. Al eerder had hij een carport bij het huis geplaatst. De eigenaar stelt dat hem het hele stuk grond tot aan de Meer en Berglaan (zo’n 750 m2) is toegezegd door de gemeente toen hij de Villa in 2009 kocht. Daarover loopt nog altijd een rechtszaak – die telkens wordt uitgesteld. Alerte omwonenden kaartten deze ‘landjepik’ aan en ook raadsleden gingen zich ermee bemoeien. Het lukte de gemeente wel om hek en lantaarnpalen weg te krijgen en stelde na onderzoek vast dat de carport op gemeentegrond stond, maar voor het overige gebeurde er niet veel.

In mei beloofde wethouder Nico Heijink de raad te informeren voordat er ‘onomkeerbare zaken’ zouden plaatsvinden in deze kwestie. Uit een brief aan de raad afgelopen week blijkt dat het college doende is geweest ‘een fout te herstellen’. De gemeente namelijk meent dat in 2008 een stuk grond van 170 m2 bij de Villa ten onrechte aan de gemeente is toegewezen. Dat had niet mogen gebeuren, stelt de gemeente nu, wijzend op een kaartje bij de transactie. De notaris heeft vervolgens opdracht gekregen een akte van dwaling op te stellen waardoor het (afgesplitste) stuk grond van 170 m2,  met daarop de carport, in handen komt van Park Brederode CV.
Het college wijst er in de brief aan de raad op dat de rest van het perceel van ca 600m2 eigendom blijft van de gemeente.

Moreel vraagstuk
In vragen aan het college schrijft Henk Schell (PvdA): “De vraag komt op waarom het college zo actief heeft meegewerkt om die grond aan de eigenaar van Meerzicht over te dragen. Uiteraard willen wij van de wethouder een verklaring waarom hij niet met de raad heeft overlegd, zoals toegezegd.” Schell noemt het een ‘moreel vraagstuk.’

Ook Liberaal Bloemendaal heeft het college schriftelijk verzocht alle openheid van zaken te geven. Nu wordt de indruk gewekt dat het college meewerkt aan landjepik en deze ook beloont, aldus fractievoorzitter Leonard Heukels.

Buurtbewoner Jeroen Smakman die met anderen de kwestie heeft aangekaart en nauwgezet volgt: “Wonderlijk dat op basis van een oud en overigens vaag kaartje bij de koopakte deze correctie wordt toegepast. Dat doet de gemeente vast niet bij alle bewoners, dan is het hek van de dam. Ook opvallend is dat dit stuk grond nu gratis in handen komt van de eigenaar van Meerzicht. Dit stuk met bestemming groen en tuin zou op de markt zo’n 42.000 euro opbrengen. Dat loopt de gemeente nu mis.”