Zuid-Kennemerland

College gaat procedure omgevingsvergunning Elswoutshoek opnieuw doen

De gemeente gaat de procedure voor de bouw van een woonhuis op landgoed Elswoutshoek opnieuw doen. Vorige maand bleek uit een uitspraak van de rechtbank dat de omgevingsvergunning in 2015 niet geweigerd had mogen worden. De gemeente was in de veronderstelling dat de vereiste Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) was afgewezen door de gemeenteraad, maar juridisch klopte de handelwijze van de raad niet.

Voor de omgevingsvergunning in dit kwetsbare gebied is een VVGB nodig en die moet worden afgegeven door de gemeenteraad. De raad die bijeen was in een extra vergadering in juli 2015 besloot in meerderheid de VVGB in te trekken. De rechtbank oordeelt dat dit geen intrekking had moeten zijn, maar een weigering. Bovendien ontbrak volgens de rechtbank de motivering. Na de intrekking door de gemeenteraad van deze verklaring, heeft het college van besloten om een omgevingsvergunning voor een vergelijkbaar bouwplan te weigeren.

Het college (VVD, D66 en GroenLinks) gaat nu een nieuwe VVGB voorbereiden waarna de raad zich er opnieuw over zal moeten uitspreken. Dat gaat waarschijnlijk in oktober gebeuren. Dat dit niet sneller kan komt omdat de gemeente de VVGB langs de meetlat zal moeten leggen van de nieuwste wet- en regelgeving.
Het college zal binnenkort besluiten of het in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank.