Zuid-Kennemerland

‘Duinpolderweg levert Heemstede niets op’

Heemstede zal geen profijt hebben als de Duinpolderweg door de Oosteinderpolder tussen Hillegom en Bennebroek wordt aangelegd. Het lost de verkeersproblemen niet op, zo betoogde Karel van Broekhoven namens verschillende natuur- en milieuorganisaties vorige week tijdens een inspreekbeurt bij de commissie Ruimte.  Hij pleitte ervoor dat het college een nieuwe brief zou schrijven aan de provincie om een duidelijk ‘nee’ te laten horen tegen de weg.

De tijd dringt overigens. Woensdag 20 september besluiten Provinciale Staten in Zuid-Holland over de Duinpolderweg. Er liggen nu twee alternatieven voor. De een is een nieuw aan te leggen tracé door de Oosteinderpolder, het andere betreft verbeteringen aan bestaande verbindingen (alternatief ‘NOG Beter’). Op 7 september was er een hoorzitting waar meer dan 80 insprekers hun zegje hebben gedaan, waaronder uit Bloemendaal, die tegenstander is, maar niet uit Heemstede.

Eerder had het college van Heemstede wel bij wijze van zienswijze al een brief gestuurd aan de provincie waarin zij meedeelde tegen de Duinpolderweg te zijn tenzij deze op termijn wordt doorgetrokken naar de N206 bij De Zilk. Dit wordt opgevat als een ‘ja, mits’, waarschuwde Van Broekhoven. Maar deze weg lost niets op voor Heemstede zo liet hij zien aan de hand van een verkeersmodel uit de milieu-effectrapportage. Daaruit blijkt dat er vrijwel geen afname van autoverkeer op bijvoorbeeld de Dreef te verwachten is, ‘hooguit 1 procent.’

In de discussie in de commissie Ruimte die hierop volgde bleek dat vanuit de raad ‘vanwege het zomerreces’ niet aan inspraak was toegekomen. “Het is niet gelukt helaas,” aldus Bram Verrips (GroenLinks). Heeft reageren nu nog wel zin, nu de besluitvorming komende week al plaatsvindt, vroegen raadsleden zich af. Wethouder Nicole Mulder vond van wel. “Door het te formuleren als ‘nee, tenzij’ zorgen we ervoor dat we in gesprek kunnen blijven met de provincie en onze punten naar voren kunnen brengen.
Aan doortrekking op termijn naar de N206 zitten overigens haken en ogen. De weg zou in het Natura 2000 duingebied teveel stikstofuitstoot veroorzaken. Mulder liet weten dat het college daar “ook grote zorgen over heeft.”

Na een flinke beraadslaging besloot de commissie alsnog een korte reactie te sturen naar de provincie, voor de cruciale vergadering van woensdag, waarin een duidelijk ‘nee’ te horen is. En met het verzoek om meer cijfers te leveren over de effecten van een Duinpolderweg op de verkeersdruk in Heemstede.