Zuid-Kennemerland

Eerste participatieverklaringen in Heemstede

Kennismaken met Nederland kan niet snel genoeg beginnen, aldus de regering. Het inburgeringsexamen is er al, maar nu is daar een onderdeel bij gekomen. Nieuw aangekomenen moeten eerst in eigen gemeente workshops volgen waarin ze kennis maken met Nederlandse normen en waarden. Binnenkort in een wet vastgelegd, maar al uitgevoerd in enkele gemeenten waaronder Heemstede. In de Luifel kregen vorige week vijftien Syrische statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) een zogeheten participatieverklaring uitgereikt.

De meesten van hen zijn nog maar kort in Heemstede en op twee na spreken ze vanzelfsprekend nauwelijks Nederlands, op enkele vriendelijke woorden als ‘fijne dag!’ na. Op de middag van de uitreiking hebben zij de laatste workshop net achter de rug.

Die stond onder supervisie van Aziz Azizi, die zelf 22 jaar geleden als vluchteling uit Kaboel, Afghanistan in Nederland aankwam. Met een stralende lach somt hij op welke onderwerpen in de workshops allemaal aan bod zijn gekomen: waarden als vrijheid, gelijkheid, en wat democratie in Nederland betekent. Maar er kwamen ook onderwerpen aan bod als vrijetijdsbesteding, huiselijk geweld, het gevaar van terrorisme ‘dat geen godsdienst heeft, maar haat zaait’, en welke instanties er zijn om hulp te zoeken. De politie bijvoorbeeld, ‘daar hoef je hier in Nederland niet bang voor te zijn’. Azizi besluit met goede raad en een stevige bemoediging: “Maak een toekomstplan en wees actief in de samenleving. Je hebt nu zekerheid en onderdak. Als je jezelf vergelijkt met 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd ben je zeker gelukkig”.

Burgemeester Heeremans die deelnam aan de uitreiking van de participatieverklaring wees erop dat behalve normen en waarden ook Nederlandse gewoonten belangrijk zijn om kennis van te nemen. Het praatje met de buren, en het kopje koffie. “Met dat ene koekje erbij”, klonk het daarop achter uit de zaal uit de mond van een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk.

De aanwezige Syrische mannen en vrouwen nemen het via de tolk voor kennisgeving aan. De ceremonie werd afgesloten met de uitreiking van het door hen ondertekende certificaat aan. Heemstede heeft er nog een cadeautje bij gedaan. Een papieren agenda. Onderzoekend kijkt een Syrische man het boekje aan, een vrijwilliger schiet te hulp. Tsja, ook weer zo’n Nederlandse gewoonte: afspraken maken voor je ergens op bezoek gaat.

Binnenkort gaat een tweede Heemsteedse groep starten met het participatietraject: een groep van dertien mensen uit Eritrea. Na dit certificaat is nog een lange weg te gaan: op naar het inburgeringsexamen. In dat laatste traject leren ze nog meer over de samenleving. De gemeente Heemstede verplicht zich tot begeleiding van vluchtelingen voor de duur van twee jaar.