Zuid-Kennemerland

En weer een bouwconflict, nu Bijduinhof

Opnieuw is op het voormalige Marinehospitaalterrein een conflict over een nieuwbouwproject. Vorige maand is na veel gesteggel een oplossing gevonden voor het ontwerp van een wit appartementengebouw, nu gaat het om enkele nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige Van Wijkgarage. Die worden bijna een meter hoger gebouwd dan was vermeld op een situatietekening die omwonenden hadden ontvangen. De ontwikkelaar echter beroept zich op het bestemmingsplan en ziet de gemeente aan haar zijde. De omwonenden hebben aangekondigd via een kort geding een bouwstop te eisen.

De fout ligt bij de gemeente, zoveel is duidelijk. In een verweerschrift dat de gemeente in 2014 had gestuurd aan bewoners die bezwaar hadden ingediend tegen het genoemde bestemmingsplan voor dit project ‘Bijduinhof’, stond een ander peil voor hoogtemeting  genoemd dan in het bestemmingsplan. Beide partijen, omwonenden en ontwikkelaar, beroepen zich op rechtsgeldige documenten: een patstelling, die op het bordje ligt van de gemeente.

Voor de ontwikkelaar, IBB Kondor, zijn de financiële belangen groot. Die wil  parkeerkelders onder de huizen bouwen. Als de uitgangspositie voor de bouw te laag is, krijgt de bouwer te maken met het grondwater. Een oplossing daarvoor vinden kost veel extra geld. Vandaar dat deze het terrein wil ophogen met een terp. De ontwikkelaar ziet die ruimte in het bestemmingsplan. Dat voorziet in een maximale bouwhoogte van 11 meter, echter de bouwer heeft als bouwhoogte 10.30 meter opgegeven. Maar als geheel komt het project 70 centimeter hoger uit, vanwege die ophoging.

En wellicht nog 15 cm. meer, want ook over het peil is een controverse. In een van de gemeentelijke documenten is als peil dat van de achterkant van de huizen aan de Bloemendaalseweg genomen. In een ander document, in een verweerschrift aan   Bouw- en Schildersbedrijf Rijnierse aan de Zijlweg, die in 2014 protest had aangetekend, wordt echter als peil genoemd: de onderdoorgang van de oude Van Wijkgarage. Ontwikkelaar en gemeente houden nu vast aan het peil van de Bloemendaalseweg.

Van drie zijden hebben zich bewoners gemeld die zich benadeeld voelen door het project. Genoemd bedrijf Rijnierse, de bewoners van de Bloemendaalseweg die met hun achtertuin grenzen aan het project Bijduinhof en de toekomstige directe buren van Bijduinhof. Voor de laatsten is het extra wrang, want zij waren ook verwikkeld in het eerdere conflict over het appartementengebouw Vijverpark. Alle drie de groepen zeggen schade te ondervinden van het project nu het bijna een meter hoger dreigt te worden gebouwd.

Wethouder Nico Heijink die belast is met dit dossier noemt de kwestie ‘uiterst complex’, en hij is een tijdlang bezig geweest om via gesprekken tot een compromis te komen. De gemeente zat in een positie van óf door de hond óf door de kat gebeten te worden, aldus Heijink. Uiteindelijk hakte de wethouder vorige week woensdag de knoop door en liet de bewoners weten dat de gemeente juridisch geen grond ziet om handhavend op te treden tegen de ontwikkelaar.
Muur van drie meter hoog in de tuin
Telefonisch reageert namens die bewoners Gerjan de Lange: “Nu de bouw is gestart en de ontwikkelaar van plan is om Bijduinhof inderdaad veel hoger te bouwen dan bedoeld, neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid niet. Mijn directe buurman krijgt, als er niets gebeurt, een muur van 3 meter hoog in zijn tuin en ook alle andere omwonenden kijken tegen een wal aan. We zijn helaas genoodzaakt naar de rechter te stappen. Waarschijnlijk leidt dat tot maanden vertraging voor de kopers van Bijduinhof, onze nieuwe buren. Erg vervelend, maar wij willen dit gedrocht tegenhouden als de gemeente dat niet doet”.

IBB Kondor is niet bereikbaar voor commentaar en verwijst voor alle vragen naar de gemeente.

Update 11 januari 2017:

Omwonenden aan de Bloemendaalseweg hebben schade gemeld aan de gemeente door de heiwerkzaamheden aan het project ‘Bijduinhof’ dat deze week achter hun huizen is begonnen. Dinsdagavond waren tal van bewoners aanwezig op de publieke tribune van de commissievergadering Grondgebied om hun zorgen kracht bij te zetten. Het onderwerp was niet geagendeerd, maar via een inspreekbeurt en rondvragen door Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) en André Burger (CDA) werd toch de verantwoordelijk wethouder Heijink toch aan de microfoon geroepen. Hij zei het zeer diep te betreuren dat dit project ‘dat alleen maar verliezers kent’ nog niet is opgelost. Het heien is niet volgens de regels gebeurd, er is niet voorgeboord en er zouden dikkere palen worden gebruikt dan afgesproken. Heijink zei dinsdag 15 schademeldingen te hebben ontvangen per email, en zegde vervolgens toe woensdag direct te gaan optreden. Hij zei maandag een afspraak te hebben gehad met de hoofdopziener bij het heien, maar die was door een sterfgeval in de familie niet komen opdagen.