Zuid-Kennemerland

Feuilleton Alverna 6 Tijdlijn in Heemsteeds Nieuwsblad

Chaotische toestand bij spoorovergang Alverna

Door Marilou den Outer (gepubliceerd 25 aug. 2016)

Alle betrokken partijen houden zich aan de regels, maar toch wringt het aan alle kanten bij de spoorwegovergang Alverna. Deze zomer opende ProRail de overgang weer voor langzaam verkeer. Vlak voor de deadline die de gemeente Heemstede had gesteld, op 29 juli. De Raad van State had immers bepaald dat de overweg weer open moest.

Twee weken lang konden fietsers en wandelaars weer van de Leidsevaart op de Laan van Alverna komen. Toen kwamen de bewoners van de Laan in actie en daarna was verwarring troef. Want wat moet je als fietser of wandelaar met een overweg die je vanaf de Leidsevaart in principe kunt oversteken maar waar je vervolgens niet verder kunt?
De recente Alverna-perikelen in vogelvlucht:

28 en 29 juli: ProRail maakt de overgang klaar voor gebruik voor fietsers en wandelaars. Er worden ‘slalom hekken’ geplaatst waardoor passanten alleen met fiets aan de hand de overweg over kunnen steken. Gemengde reacties van  mensen die de oversteek wagen. Sommigen zijn blij dat de overgang na bijna twee jaar weer open is, anderen vinden het doodgriezelig. Met name omdat van een trein die vanuit Heemstede komt niet duidelijk is of die al rijdt of stilstaat bij het perron. Er komen zo’n 12 treinen per uur langs de overgang.
Tegelijk met de opening van de overweg, sluit ProRail de parallelweg langs het spoor af met een zwaar schuifhek. Dit om te voorkomen dat ook fietsforensen gebruik gaan maken van de overweg als sluiproute naar het station. Alleen de bewoners van de Laan hebben de sleutel van het schuifhek. Voor hen heeft ProRail de weg ook aangelegd, toen de spoorbeheerder in oktober 2014 de overweg van de ene op de andere dag uit veiligheidsoverwegingen afsloot voor verkeer.
Slechts een enkele bewoner van de Laan laat zich op deze eerste dag van openstelling zien. Zij zijn fel tegenstander van heropening en hebben al eerder aangekondigd dat zij in dat geval een groot afsluithek zouden plaatsen. Volgens hen is de Laan een eigen weg, geen openbare weg. “De meesten zijn op vakantie”, meldt bewoner Bernhard Schouten. “Maar dat hek komt er, zodra ze terug zijn”.
12 augustus: de bewoners plaatsen hekken aan de zijde van de Laan. Een onbekende slaagt erin om een hek open te maken zodat wandelaars en fietsers toch doorheen kunnen. Dat weekeind is het prachtig weer dus er wordt volop gebruik gemaakt van de overgang. En dan wacht hen een aangename verrassing: het hek langs de parallelweg staat wagenwijd open.

Dat is gebeurd op last van de gemeente. De hulpdiensten en Meerlanden moeten vrijelijk van deze weg gebruik kunnen maken, is het verhaal. ProRail is hiervan op 4 augustus door de gemeente op de hoogte gesteld.

15 augustus: het afsluithek is nu door de bewoners weer geheel afgedicht. Er kan niemand meer doorheen. De gemeente plaatst een groot geel bord bij de Leidsevaart: ‘Doorgang geblokkeerd, niet oversteken’. De gemeente laat weten niet te zullen optreden. “Er is geen sprake van verstoring van de openbare orde”. Ook de politie laat desgevraagd weten: er zijn geen strafbare feiten gepleegd. De situatie op 15 augustus is, op een paar extra hekken na, in feite dezelfde als voor 29 juli. Overgang is dicht.

18 augustus: de gemeente breidt toelichting op het niet handhaven uit: het is “aannemelijk” dat de Laan een eigen weg is, en bovendien wil de gemeente rekening houden met het feit dat er jonge kinderen wonen aan de Laan.

Het wachten is nu op 29 september, wanneer de gemeenteraad zich zal moeten uitspreken over de verzoeken die zijn binnengekomen om de overweg aan de openbaarheid te onttrekken. Voor de zomer was een nipte meerderheid in de raad voor heropenstelling.

vrijdag 26 aug. plaatste de gemeente dit nieuwe bord nadat 's nachts het oude gele bord met zwarte verf was besmeurd.
vrijdag 26 aug. plaatste de gemeente dit nieuwe bord nadat ’s nachts het oude gele bord met zwarte verf was besmeurd.