Zuid-Kennemerland

Feuilleton Alverna3 spoorwegovergang Alverna is weer open

De slalomhekken zijn geplaatst, de overgang Alverna is weer open voor voetgangers en fietsen. tegelijkertijd is het schuifhek voor de parallelweg langs de spoorbaan, richting station Heemstede, op slot gegaan. Ook staat er nu een bord ‘Eigen Weg’. Sinds vandaag is het alleen mogelijk de overweg over te steken en de laan van Alverna af te fietsen of lopen richting Boekenroodeweg.

Net na de afsluiting van het schuifhek komt een oudere heer aanlopen, zomerse hoed in de hand. “O het is zover”, zegt hij, als hij het dichte hek ziet. “Heel jammer, dan kan ik mijn rondje Alverna  niet meer lopen”. De beveiliger in fluoriserend hesje die vandaag en morgen toezicht houdt namens ProRail strijkt nog één keer over zijn hart. Hij maakt het schuifhek open en de wandelaar kan zijn rondje afmaken richting zijn huis aan de Zonnebloemlaan. Maar de volgende wandelaars en fietsers krijgen onverbiddelijk nul op het rekest.

Opvallend vandaag is de afwezigheid van de bewoners van de Laan van Alverna. Zij hebben zich altijd met hand en tand verzet tegen heropenstelling. En: ze hebben aangekondigd dat zodra de overweg openging, zij een hek pal achter de overhang zouden zetten zodat niemand zijn weg richting Laan van Alverna kan vervolgen. Volgens hen is Laan van Alverna eeneigen weg en kunnen zij dit doen.
Bewoner Bernhard Schouten is er wel: “De rest is op vakantie. Dat hek komt er wel hoor, zodra zij terug zijn”.

Ook aanwezig namens de fietsersbond, is Jaap Moerman. Als eerste wil hij kwijt “blij te zijn” dat de overgang nu weer open is. “Al had ik liever een echt klaphek gezien zoals bij andere overgangen. Of een hek dat automatisch dichtvalt zoals bijvoorbeeld in de duinen. Maar wat ik kinderachtig vind van ProRail is dat zij een zwaar en duur schuifhek hebben geplaatst langs de parallelweg. Een enorm contrast met het iele hekje dat bij de overgang is geplaatst”.

ProRail stelt desgevraagd dat de vorm van het hek dat nu staat bij de overgang altijd al de bedoeling is geweest. “Wij hebben het nooit over een draaihek gehad. We bouwen de gesloten overweg met frisse tegenzin terug naar een minst onveilige oplossing“. De gemeente Heemstede gevraagd naar een oordeel over de veiligheid van dit slalomhek verwijst naar ProRail. “Die is verantwoordelijkheid voor de veiligheid”.

De parallelweg is een tijd geleden door ProRail aangelegd voor met name de bewoners van de Laan van Alverna. Het is de bedoeling dat ProRail de weg overdraagt aan de gemeente Heemstede. Zover is het nog niet. Wel heeft ProRail vandaag een bord Eigen Weg geplaatst. De bewoners van de Laan hebben de sleutel, en kunnen dus wel van de weg gebruik maken.

(update: Op zaterdag 30 juli besteedde de Volkskrant in een uitgebreid artikel aandacht aan de situatie rond de spoorwegovergang Alverna)

een van de eerste passanten vandaag vanuit de Laan van Alverna

Een van de eerste passanten vandaag vanuit de Laan van Alverna. Links Jaap Moerman van de fietsersbond

????????????????????????????????????
Het schuifhek is dicht en op slot.