Zuid-Kennemerland

Fikse kostenpost beschoeiing Ringvaartoever

De terugkoop door Bloemendaal van een stuk grond langs de Ringvaart van de gemeente Hillegom heeft een onverwacht groot prijskaartje. Het gaat dan niet om de grondprijs zelf, maar om vernieuwing van de beschoeiing die noodzakelijk is, na een inspectie uit 2018. “Een merkwaardige toestand,”aldus Aty de Groot (PvdA) in de commissie  bestuur en middelen afgelopen donderdagavond.

Hillegom kocht de strook grond in 2012 van Bloemendaal voor een kleine 20.000 euro. Voor hetzelfde bedrag wordt het nu terugverkocht. Het ligt aan het einde van de Zandlaan, in Bennebroek. De inspectie van de beschoeiing dit jaar leverde het oordeel ‘in zeer slechte staat’ op. Om afkalving van de oever te voorkomen moet een nieuwe duurzame beschoeiing worden aangebracht. Kosten: 250.000 euro.
“Kijkt de gemeente niet eerst even naar de kwaliteit voordat zij besluit iets terug te kopen?” vroeg Aty de Groot zich af. Ook GroenLinks had bedenkingen bij deze gang van zaken. Wethouder Henk Wijkhuisen zei ook verrast te zijn, maar: “we hebben de grond destijds in dezelfde staat aan Hillegom geleverd.” De staat van de beschoeiing is volgens de wethouder nooit aan de orde geweest.
Hillegom had destijds plannen om een doorgaand fietspad aan te leggen langs de Ringvaart. Dat is uiteindelijk niet gelukt zo bleek vorig jaar. Hillegom wilde de grond terugverkopen en het college van Bloemendaal is daar in september mee akkoord gegaan.  De kosten worden betaald door een investeringskrediet beschikbaar te stellen, aldus het begrotingsvoorstel.

Het stuk grond maakt onderdeel uit van een plan uit 2008 om aan de Ringvaart een natuur-, recreatie-, en havengebied in te richten. De betrokken partijen zijn N.V. Afvalzorg Holding en Ontwikkelingsmaatschappij NatuurEnWonen N.V. De uitvoering van dit plan kan pas in gang worden gezet als alle procedures rond het definitieve tracé van de Duinpolderweg zijn vastgesteld, zo blijkt uit antwoorden van het college op 16 oktober, op schriftelijke vragen van Hart voor Bloemendaal.