Zuid-Kennemerland

Geen bouwstop in project Bijduinhof

Er komt geen bouwstop in het project Bijduinhof op het voormalige Marinehospitaalterrein in Overveen. Dat heeft de rechter in kort geding vorige week bepaald. Omwonenden probeerden de gemeente via de rechter te bewegen een bouwstop op te leggen, omdat het nieuwbouwproject bijna een meter hoger uitvalt dan oorspronkelijk aangegeven en bovendien zou het niet overeenkomstig de bouwvergunning worden uitgevoerd.
Tijdens de zitting ging veel aandacht uit naar het peil, het punt van waaruit de bouw start. Dat is op die plek moeilijk vast te stellen omdat er veel hoogteverschillen zijn. Volgens de gemeente ligt dit peil op 3.42 boven NAP, en wel op de hoogte van pand Bloemendaalseweg 325, maar volgens de omwonenden moet dat ruim twintig centimeter lager zijn. Het peil is niet aangegeven in het bestemmingsplan. De voorzieningenrechter vindt weliswaar voor de hand liggen om het peil wel in dat plan op te nemen, maar “er is geen rechtsregel die aangeeft dat in een bouwvergunning het peil volgens bestemmingsplan moet worden aangegeven”. De rechter stelde verder dat het peil van 3.42 terecht is vastgesteld. Het terrein is glooiend en het kan niet anders dan dat er een keuze moet worden gemaakt, aldus de rechter.
Ook het andere punt van de omwonenden, dat in nieuwe tekeningen van oktober 2016 plotseling een terp van 68 centimeter verschijnt waardoor de toegestane bouwhoogte van 10.30 meter wordt overschreden, kreeg geen gehoor bij de rechter. Dat speelt geen rol. De bouwhoogte blijft met 10.98 meter nokhoogte binnen de 11 meter die in het bestemmingsplan is voorzien. “Het bouwwerk wordt conform de vergunning gebouwd”.

Bezwaarmaker Charles Eldering, van Rijnierse BV aan de Zijlweg, toont zich verrast door de uitspraak. “De rechter had op de zitting zoveel vragen en vraagtekens bij de handelwijze van de gemeente dat we er van overtuigd waren dat die bouwstop er zou komen. Maar de rechter heeft het blijkbaar niet aangedurfd dat te doen. Het ging natuurlijk in kort geding alleen over bouwstop ja of nee. Niet alle aspecten zijn aan bod gekomen. Maar volgens ons kan het absoluut niet zo zijn dat je een heel gebouw zomaar even een meter mag optillen, dat kan natuurlijk nooit het idee van een  bestemmingsplan zijn”.
Ook mede bezwaarmaker Gerjan Lange sluit zich daarbij aan. “Door alle kritische vragen die aan de gemeente zijn gesteld tijdens de zitting zijn we er van overtuigd dat een echte inhoudelijke behandeling van onze zaak grote kans van slagen te heeft. We gaan dan ook door. Momenteel ligt ons bezwaar bij de commissie voor beroep en bezwaar in de gemeente Bloemendaal en vervolgens kunnen we nog een bodemprocedure bij de rechter starten”.
De advocaat van de bezwaarmakers heeft de ontwikkelaars Hillgate/IBB Kondor laten weten dat alle bouwwerkzaamheden die zij nu voorzetten voor eigen risico zijn.

De gemeente in een reactie: ”De gemeente zal vinger aan de pols houden als het gaat om de communicatie met de omgeving door de bouwer. Het is in ieders belang dat het helder is wat er gebouwd wordt, hoe er gebouwd wordt en waar tegemoet gekomen kan worden aan ongemak en schade die ontstaat tijdens de bouw. Ook de bouwer heeft de gemeente laten weten zich daarvoor hard te willen maken.”
Bijduinhof is een project van negen herenhuizen. Het wordt gebouwd naast een ander nieuwbouwproject, ‘Vijverpark’, dat bijna is afgerond. Aan de westkant liggen de woningen van de Bloemendaalseweg en aan de zuidkant de Zijlweg.