Zuid-Kennemerland

Gemeentelijke excuses aan Rob Slewe

Gemeentelijke excuses aan Rob Slewe
“Nooit sprake geweest van intimidaties en bedreigingen”
De gemeente heeft een excuusbrief gestuurd aan Rob Slewe en diens echtgenote, waarin B en W afstand nemen van beschuldigingen die eerder waren geuit aan het adres van de eigenaar van Elswoutshoek. Het college van B en W is van mening dat “de gemoederen weliswaar hoog zijn opgelopen, maar dat er niet van bedreigingen en intimidaties kan worden gesproken”. De gemeente zegt met deze brief te hopen dat er een basis kan worden gelegd voor een betere verstandhouding en dat het dossier kan worden gesloten.

Rob Slewe zegt in een reactie:”Eindelijk een beetje gerechtigheid en daar zijn we erg blij mee. Het is ook uniek, want hier wordt gewoon bevestigd dat de overheid zich aan laster en smaad schuldig heeft gemaakt. In een persbericht naar aanleiding van de brief schrijft Slewe: “Wij danken burgemeester Schneiders en wethouder Heijink voor hun bijdrage om deze voor ons belangrijke rectificatie te bewerkstelligen”. Verder zwaait hij raadslid Marielys Roos alle lof toe en dankt haar “voor de moed om deze ongekende zwartmakerij vanuit de overheid aan de kaak te stellen”.
Diverse raadsleden spreken hun waardering uit over de excuusbrief van het college en spreken van “moed en durf”.

De relatie tussen de eigenaren van landgoed Elswoutshoek, Rob en diens broer Hans Slewe, en de gemeente zijn al jaren slecht. De broers willen het landgoed opknappen en uitbreiden, tot nu toe zonder succes. Ze zeggen door de gemeente te worden tegengewerkt. De gemeente op haar beurt zegt dat de broers te hard van stapel lopen en het ambtelijk apparaat bedelven onder bezwaarschriften, klachten, wob verzoeken en meer.

Het ging mis toen toenmalige burgemeester Nederveen en vervolgens (in een interview) ex-wethouder de Rooij, publiekelijk spraken van intimiderend gedrag door de broers. Ook ex-wethouder Kokke liet zich negatief uit. Jur Botter die De Rooij als wethouder opvolgde schreef in januari 2015 een excuusbrief vanwege het ‘onbedoeld negatieve en ongenuanceerde beeld’ dat het interview van De Rooij had opgeroepen. Ook in emailwisselingen door ambtenaren is over intimiderend gedrag gesproken. Deze emails waren geheim verklaard door de gemeente, maar raadslid Marielys Roos besloot ze openbaar te maken. Inmiddels heeft de rechter geoordeeld dat dat een strafbaar feit was en legde het raadslid een voorwaardelijke taakstraf op. Daartegen loopt nu een hoger beroep.

“veroordeeld op basis van leugens”
Voor Roos (Hart voor Bloemendaal) was de excuusbrief van de gemeente aanleiding om een eigen persverklaring uit te sturen. Daarin concludeert zij dat zij veroordeeld is “op basis van leugens” en vraagt zich af het college de lijn nu doortrekt en “zowel de rechter als het Openbaar Ministerie hiervan op de hoogte brengt”. Wat Henk Schell (PvdA) betreft is er met het excuus een nieuwe situatie ontstaan. Hij zal deze week aan het college vragen of de aanklacht tegen raadslid Roos nu in een ander daglicht kan komen te staan. “De geheimhouding is nu feitelijk opgeheven”. Ook raadslid Heukels (Liberaal Bloemendaal) zegt te hopen dat het college een stap zal zetten in de kwestie van de ‘geheime stukken’. Hijzelf heeft ook een gerechtelijke procedure lopen, juist om helderheid te krijgen over die stukken. Hij hoopt dat die procedures nu niet meer nodig zijn, en dat de “hele kwestie eindelijk tot het verleden kan gaan behoren”.