Zuid-Kennemerland

Gemeenteraad Bloemendaal legt bal terug bij Integis

De Bloemendaalse gemeenteraad wil van bureau Integis, dat onderzoek doet naar ontwikkelingen in 2014 in het dossier Elswoutshoek, weten welke belemmeringen het ervaart en welke acties nodig zijn om deze op te heffen zodat het onderzoek kan worden voortgezet. Dat is de strekking van een motie die 6 fracties afgelopen maandag tijdens de extra raadsvergadering over de tussenrapportage van bureau Integis indienden.

Ze reageerden hiermee op de tussenrapportage die Integis vorige maand had toegestuurd en waarin het bureau meldt dat er belangrijke belemmeringen zijn in het onderzoek tot nog toe. Zo willen diverse personen niet meewerken aan het onderzoek en ook rust op veel van de te onderzoeken informatie geheimhouding, hetgeen betekent dat het bureau er niet over kan rapporteren. Bovendien stuurde Integis op 3 mei een brief aan de raad waarin wordt gemeld dat Integis door twee uitgenodigde geïnterviewden aangifte is gedaan ‘wegens poging tot valsheid in geschrifte’ en dat een paar dagen later ‘Integis en medewerkers van lntegis hoofdelijk in persoon en in privé’ aansprakelijk gesteld voor alle (nader omschreven) schade. De namen worden niet vermeld maar het zou gaan op de landgoedeigenaren Slewe. Rob Slewe, gevraagd om een reactie reageert echter niet.  

Leonard Heukels van Liberaal Bloemendaal zag niets in de motie van de 6 fracties (VVD,D66,CDA,GL,PvdA,VDB). Zo wordt de bal teruggespeeld aan Integis, dat lost niets op want die wil geen onderdeel worden van de politieke discussie. Gooi alles open en laat volledig onderzoek doen, aldus Heukels. Ook Marielys Roos (HvB) pleitte voor het vrijgeven van alle stukken. Haar motie om het Integis onderzoek te stoppen en in plaats daarvan een raadsenquête te starten haalde het niet. Ook de PvdA wil het liefst stoppen met het onderzoek, vanwege de vele belemmeringen die Integis noemt. Tot een oplossing komt het toch niet en het leidt zeker tot kostenoverschrijding. We kunnen de centen beter gebruiken, aldus Henk Schell.

De VDB pleitte voor onmiddellijke stopzetting van het onderzoek.  Mark Doorn: Ik zou de heren Slewe en mevr. Roos willen adviseren aangifte te doen tegen hen die volgens hun strafbare feiten zouden hebben gepleegd en het aan het OM te laten of zij het nodig acht hier iets mee te doen. Ik zou de gemeente willen adviseren een schadeclaim van € 60.000,- in te dienen bij hen die dit onderzoek moedwillig hebben gefrustreerd en spelen met geld van de burgers van Bloemendaal.”

HvB raadslid Rob Slewe had zich afgemeld voor de vergadering en verscheen op de publieke tribune. Hij is een van degenen die geen medewerking verlenen aan het Integis onderzoek. In een video op facebook meldt hij dat (voormalige wethouder en oud burgemeester) “Tames Kokke en Ruud Nederveen willen dat dit neponderzoek wordt afgerond zodat zij de dans ontspringen.”