Zuid-Kennemerland

Heemstede: desnoods grensbord zelf verleggen

Wil de provincie niet meewerken, dan doet de gemeente Heemstede het desnoods zelf: de grens van de bebouwde kom op de Cruquiusweg 200 meter opschuiven richting brug over de Ringvaart. Dan kan de maximum snelheid op dat stuk weg omlaag van tachtig naar vijftig, en dat is nodig om eenvoudiger aan de milieueisen te kunnen voldoen als straks woningbouw wordt gepleegd op het terrein Slottuin. Het project van Hoorne vastgoed en Elan Wonen ligt in de geluidzone van de provinciale Cruquiusweg, N201.
Al enige tijd probeert Heemstede, met hulp van de gemeente Haarlem bij de provincie aandacht te vragen voor  het verschuiven van de het blauwe bebouwde kom-bord. Tot nu toe kregen zij geen gehoor. Deze week gaat er een brief van de Heemsteedse raadsfracties over deze kwestie uit richting Statenfracties.

Ook wordt er opnieuw aandacht gevraagd voor de Heemsteedse wens om een aparte afrit van de N201 te maken voor de Slottuin. Dat is ook een van de eisen in de petitie die online is gestart door inwoner Eric Geels over de toenemende files in Heemstede.  Of die afrit er zal komen is de vraag, aldus wethouder Heleen Hooij. Gedeputeerde Elisabeth Post stelt het voor elke nieuwe afrit verplicht om er elders een te sluiten. De verplaatsing van het bord bebouwde kom acht Hooij kansrijker. Of het met een rechtszaak moet worden afgedwongen zoals sommigen wensen? “We proberen via consensus ons doel te bereiken. Voor de rechter zaken bevechten is niet zo mijn stijl. Maar als de raad zou besluiten het bord zelf 200 meter op te schuiven lijkt mij dat een prima manier om de provincie wakker te schudden.”

Ze benadrukt dat dit geen grensverlegging is, het bord blijft binnen de gemeente. De werkelijke gemeentegrens is niet zichtbaar op straat, zoals ook bijvoorbeeld in het grensgebied tussen Heemstede en Bennebroek op de Herenweg.

Blijft het een 80 kilometerweg ter hoogte van de Slottuin, dan zijn allerlei maatregelen nodig zoals geluidswerende wallen.

Op het terrein van het voormalige Novacollege aan de ir. Lelylaan zijn maximaal 101 woningen gepland. Het bestemmingsplan voor dit plan Slottuin is in november door de raad vastgesteld.