Zuid-Kennemerland

Heemsteedse monumenten digitaal toegankelijk gemaakt

De Oude Kerk aan het Wilhelminaplein is de eerste van een reeks gebouwen die voorzien is van een monumentenschildje. Met behulp van een smartphone is een code te scannen waarna op een website meer informatie over het betreffende monument is te lezen. Het is een proefproject, gestart op initiatief van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB)  en met ondersteuning door de gemeente. Ze nemen de kosten samen voor hun rekening. 25 eigenaren van monumenten hebben zich aangemeld en deze krijgen binnenkort een schildje aan de buitenmuur.

“Alles gaat in nauw overleg met de eigenaren zelf, ook de plek waar ze het schildje precies willen hebben”, benadrukt wethouder Christa Kuiper die het eerste schildje mocht scannen bij wijze van openingshandeling. Totaal heeft Heemstede zo’n honderd monumenten zowel gemeentelijke, provinciale als rijksmonumenten. HVHB heeft zelf ook een lijst ‘HVHB-monumenten’. Gebouwen die geen officieel monument zijn, maar in de ogen van de vereniging wel kenmerkend en waardevol zijn.

Het schildjesproject is een pilot. Kuiper: “Als er onvoldoende  gebruik wordt gemaakt van de scanmogelijkheden dan moeten we ons afvragen of we er mee verder moeten gaan.” Voorzitter van HVHB Jaap Verschoor vult haar meteen aan: “Maar met 25 aanmeldingen als start is toch al meer dan een pilot zou ik zeggen.”

De tweede bezitter van een schildje is de eigenaar van het automobielbedrijf Van Schagen. Maar in feite gaat het natuurlijk om het pand waarin de koetsen van de voormalige stalhouderij staan uitgesteld bij wijze van museum. Het familiebedrijf is daar sinds 1890 gevestigd. Het gebouw zelf stamt uit 1750, toen het als logement werd aangebouwd aan het Wapen van Heemstede. Dit soort informatie is nu allemaal ter plekke te lezen na een scan met de smartphone.

Voormalige stalhouderij Van Schagen is monument nummer twee met een digitaal schildje.

Doel van de schildjes is ook om de monumenten meer zichtbaar te maken in de gemeente. Ze zijn herkenbaar aan de kleuren goud(geel) en rood, uit het officiële wapen van de gemeente Heemstede.

De schildjes zijn voorzien van twee verschillende codes die kunnen worden gescand. De ene is een uit zwart-witte puntjes bestaande QR code waarvoor een app is vereist. De andere is een nieuwer systeem, NFC. Een lezer hiervoor zit in nieuwere telefoons ingebouwd. Deze techniek wordt onder meer gebruikt in de OV chipkaart, en is ook geschikt voor het doen van contactloze betalingen. De codes zijn zo aangebracht dat ze ook weer kunnen worden verwijderd.

“De smartphone technieken veranderen voortdurend dus daar willen we graag op kunnen inspelen,”aldus bestuurslid van HVHB Marc de Bruijn. Wie een monument heeft en zich wil aanmelden bij de HVBB voor een schildje of eerst informatie wil opvragen kan dat per e-mail doen bij hem:  communicatie [AT]hv-hb.nl