Zuid-Kennemerland

Herbeplanting Vrijheidsdreef met mix van boomsoorten

Lindebomen aan de binnenzijde en een mix van zes soorten andere bomen aan de buitenzijde. Dat heeft het college van b en w voor ogen als oplossing voor de Vrijheidsdreef. Daar moest het gros van de paardenkastanjebomen vorig jaar worden gekapt vanwege de zogeheten kastanjebomenziekte. Het college komt tot dit besluit na inventarisatie van de vragenlijsten die door 132 Heemstedenaren zijn ingevuld. Een kleine meerderheid koos voor herplanting met meerdere soorten. Wie wil kan een boom adopteren voor 250 euro.

Deskundigen hadden er al op gewezen dat herplanting met één soort kwetsbaarheid oplevert. Dat leert ook de recente geschiedenis met de kastanjebomen. Het college koos daarom aan de binnenzijde, aan de hoofdlaan, voor een sterke inheemse soort, de linde. Aan de buitenzijde diverse soorten om zo een gevarieerd beeld te krijgen. Die zijn niet alle inheems, maar dat hoeft ook niet aldus het college want op buitenplaatsen stonden juist exotische bomen, vanwege de uitstraling. De soorten die worden voorgesteld zijn: walnoot, rode esdoorn, tamme kastanje (niet vatbaar voor de kastanjeziekte), kastanjebladige eik, oragedoorn en amberboom. Ze kleuren ook verschillend in het najaar. Het college kiest voor de variatie vanwege de beleving.

Heel anders ziet de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek het. De HVHB zegt zich niet te kunnen vinden in het voorstel. Zij had liever één soort bomen gezien, bijvoorbeeld de linde omdat die goed bij historische buitenplaatsen past. ‘Met meer soorten krijgt de laan een rommelige aanblik die geen recht doet aan de monumentale uitstraling’, schrijft de voorzitter als reactie tijdens de afgelopen inspraakperiode over dit onderwerp.

Oorspronkelijk was de gemeente van plan de inwoners de mogelijkheid te bieden een boom te adopteren, voor een bedrag van 500 euro. In de enquête-uitslag liet zien dat mensen wel geïnteresseerd waren in adoptie maar voor een lager bedrag. Daarom stelt het college nu 250 euro voor. De inkomsten uit adoptie worden toegevoegd aan het budget voor dit bomenproject. Dat is nu 175.000 euro, voor kappen, verwijdering van de stronken en aanplanting.
De commissie Ruimte gaat er over beslissen.