Zuid-Kennemerland

Inspectie waardeert IKC De Paradijsvogel bijzonder, met een ‘goed’

Dat ze goed bezig waren op het Integraal Kind Centrum De Paradijsvogel in Vogelenzang hoorden ze al regelmatig van anderen. Maar het is natuurlijk nog mooier om dat ook van een officiële instantie te horen. En dat gebeurde begin december toen maar liefst de Inspectie van het Onderwijs de waardering ‘goed’ afgaf. Terwijl andere scholen in de sfeer van de landelijke onderwijsstaking waren, was De Paradijsvogel in regelrechte jubelstemming. Leerkrachten en leerlingen dansten in de aula. “Wij zijn vét goed”, riep een van de kinderen. En zo is het”, aldus directeur Dorien Hulsebosch.

In een wijde straal om Haarlem is nog geen enkele basisschool te vinden die de waardering ‘goed’ heeft verkregen. IKC De Paradijsvogel is een van de eerste scholen in het land die profiteert van deze extra wijze van ‘keuring’ door de Inspectie. Schoolbesturen kunnen nu zelf vragen om een waardering. Ze moeten aangeven waarin de school zich onderscheidt van andere, en de Inspectie komt dan ter plekke toetsen of dat werkelijk zo is.

Sticht JongLeren die De Paradijsvogel voordroeg dacht aan vijf criteria te voldoen, maar kreeg uiteindelijk op acht van de veertien punten het predicaat ‘goed’. Dorien: “Het opvallendst vonden we dat de Inspectie ons óók heeft gewaardeerd om de didactische kwaliteiten. Hoe leerkrachten hier kinderen leert leren, kort gezegd. De Inspecteur die hier is geweest zei aan het slot bij wijze van korte samenvatting: ‘leren is leuk op De Paradijsvogel’.  Ik zie dat als een enorm compliment aan onze leerkrachten.”

Wat het IKC met name bijzonder maakt is de samenwerking met andere partijen in het dorp Vogelenzang. Met sportverenigingen, bibliotheek, boerderij Zebrazorg, muziekschool in Overveen en door deel te nemen in de denktank van het project Vitaal Vogelenzang. Het hele dorp is op die manier betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen. “Die verbinding die we in het dorp kunnen leggen, en de warme sfeer is echt opvallend”, aldus haar samenwerkingspartner in het IKC Sandra Vlaar, directeur van kinder- en buitenschoolseopvang Les Petits. De Paradijsvogel heeft geen aparte roosters voor basisschool en de kinderopvang, maar spreekt per dag van een ‘dagarrangement’.  Onderwijstijd begint om 08.30 uur en 13.00 uur, vrije tijd  om 12.00 en 15.00 uur. Zowel in onderwijstijd als in vrije tijd kunnen de kinderen aan activiteiten deelnemen op gebied van natuur, sport, muziek of lezen. Dat laatste in de bibliotheek op school, die bediend wordt door een cliënt van Zebrazorg.

Het predicaat ‘goed’ van de Inspectie is een opsteker voor het project Vitaal Vogelenzang. Een levendige, goed gewaardeerde school is van levensbelang voor het dorp. Momenteel bekijkt  de denktank met een stedenbouwkundige waar en hoe er extra gebouwd kan worden in het dorp, zodat weer meer jonge gezinnen in het dorp komen wonen. Wie weet heeft het IKC tegen die tijd zelfs het predicaat ‘Excellente school’ van de Inspectie. Daarvan zijn er nu nog slechts 26 van in het basisonderwijs in Nederland. Maar met de waardering ‘goed‘ is de eerste stap gezet.