Zuid-Kennemerland

Kunstgrepen bij behandeling begroting Bloemendaal

De gemeenteraad had afgelopen woensdag niet heel veel tijd nodig om akkoord te gaan met de begroting voor de komende jaren. Er waren 14 stemmen voor. Vijf stemmen ontbraken: die van de eenmansfractie Hart voor Bloemendaal omdat Marielys Roos afwezig was (“te druk met andere werkzaamheden zoals de afronding van mijn boek”) , en Liberaal Bloemendaal weigerde mee te stemmen. Dat zorgde ervoor dat de nieuwe burgemeester Elbert Roest voor de tweede achtereenvolgende keer een kunstgreep moest uithalen om de vergadering toch tot een goed einde te kunnen brengen.

In het debat bleek dat er zeker zorgen , vooral over de meerjarenbegroting waarin het saldotekort op de begroting dreigt op te lopen tot 860.000 euro. Dat komt mede doordat de gemeente geen precario meer mag heffen van nutsbedrijven, goed voor een gat van 750.000 euro. Voorts wil de gemeente 2 fte toevoegen aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in de vorm van stevig juridisch geschoold personeel. Dit om problemen zoals bij  bouwprojecten als Chapeau en Bijduinhof te voorkomen, zo stelt de gemeente in de toelichting.
Ook wordt er jaarlijks 75.000 euro geïnvesteerd om oudere werknemers van de gemeente die vrijwillig minder gaan werken deels te compenseren. Doel van dit zogeheten generatiepact is dat uiteindelijk meer jonge werknemers kunnen instromen.

D66 en GroenLinks kwamen met totaal vier moties om de gemeente te bewegen nog meer aandacht te geven aan duurzaamheid. Het stimuleren van gasloos bouwen, en windmolens op zee. Deze haalden het niet, maar er was wel een meerderheid voor een motie over verlaging van leges voor mensen en bedrijven die ambitieuze duurzame bouwplannen hebben. Ook was een meerderheid voor de motie die voorziet in een ‘weide’ van zonnepanelen op de parkeerplaats op het kop van de Zeeweg.

Liberaal Bloemendaal: niet meegestemd
Uitgesproken kritisch over deze begroting was Liberaal Bloemendaal. “een begroting van gemiste kansen”, noemde Fred Wehrmeijer het. Er is een schuldenplafond van veertig miljoen vastgesteld, maar gaan al die voorstellen van het college daar niet ver bovenuit? Bij de stemming over de begroting gaf fractievoorzitter Leonard Heukels aan dat de fractie niet mee zou stemmen. “Hoe kunnen wij voor de begroting stemmen als het beleid erachter ontbreekt”?

‘Niet stemmen raakt aan morele plicht raadslid’
Burgemeester Roest gaf daarop aan dat dit volgens de gemeentewet niet mogelijk is. Daarin staat dat het verplicht is te stemmen, voor of tegen. “De wet is daar helder over. Als u niet stemt raakt u aan uw morele plicht die u heeft als raadslid.” De burgemeester liet vervolgens de stemming toch doorgaan, en telde alleen de voorstemmers hardop.

Hetzelfde deed Roest op 2 november tijdens de eerste raadsvergadering onder zijn leiding. Toen was het Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal die niet wilde stemmen. Na een schorsing werd begonnen aan de stemming. Ook toen werden alleen de voorstemmen hardop geteld. De gemeentewet schrijft voor dat ook de tegenstemmen moeten worden benoemd.