Zuid-Kennemerland

Ontwikkeling Manpadslaangebied kan voort

De gemeente kan verder met de plannen voor herontwikkeling van het Manpadslaangebied. Dat betekent dat adviesbureau Rho kan beginnen met stedenbouwkundige verkenningen. Dat bleek uit de discussie in de commissie Ruimte afgelopen week. Het was de zoveelste tussentijdse bespreking van dit langjarige dossier. Opnieuw was er wrevel alom over het feit dat niemand een idee heeft over de financiële kant van de plannen. Die houdt de gemeente geheim om vrije hand te kunnen hebben in de toekomstige prijsonderhandelingen over de grond. En de participatie kon ook beter.

Ter tafel ligt nu een door de raad uitverkoren plan: ‘model 2’. Dit heeft een open en groen karakter, met bebouwing aan de randen. Vrijstaande woningen in de zuidoosthoek bij de Manpadslaan, en geschakelde woningen en appartementen aan de noordoostkant, grenzend aan de Rivierenwijk.
De afgelopen zomermaanden is wethouder Nieuwland in gesprek geweest met diverse omwonenden en belanghebbenden.  “In die gesprekken heeft niemand zich uitgesproken tegen dit model 2”, aldus de wethouder in de commissie. “Rho gaat straks mede op basis van de inbreng van de betrokkenen verder om de plannen concreter en financieel haalbaar te maken”.

Nieuwland herhaalde nog eens dat een volledig groen scenario niet aan de orde is. De gemeente gaat er immers financieel niets in investeren. Onteigeningen gaan dus ook niet plaatsvinden want die kosten geld, voegde hij er aan toe. Oppositiepartij PvdA gaf aan het jammer te vinden dat er toch ook woningbouw zal moeten plaatsvinden, maar dat het positief is dat evolueren nog altijd mogelijk is. “Zodra blijkt dat dat niet meer het geval is haken we af, aldus fractievoorzitter Johan Maas. GroenLinks vroeg zich hardop af of aansluiten bij het nationaal netwerk van natuurgebieden wellicht een optie is. “Dan kan daar subsidie van komen”. Volgens de VVD zijn vooral de eigenaren van het grootste deel van het Manpadslaangebied degenen die de touwtjes in handen hebben in deze planontwikkeling. En dat de gemeente straks moet zeggen, leuk gedaan met ons allen maar het gaat niet gebeuren. De wethouder: “Niemand is leidend, behalve wijzelf”.

In week 43 krijgen de omwonenden en belanghebbenden opnieuw inzicht in de stand van zaken.
HBB had de nodige vraagtekens bij deze voortgang. Er zijn nu zoveel belanghebbenden betrokken, hoe leidt dit in vredesnaam tot een gedragen plan? “Ik krijg een structuurloos gevoel. Er moet nu echt chocola gemaakt worden van de plannen”, aldus fractievoorzitter Annelies van der Have. Volgens de wethouder gaat het allemaal prima lukken. “We gaan er met elkaar uitkomen”.

Net als in voorgaande commissievergaderingen waren er opnieuw diverse insprekers die de vinger aan de pols wilden houden. We willen graag een actieve rol, geen re-actieve, aldus de inspreekster namens de bewoners van de Manpadslaan.

De voorzitter van stichting Manpadslaangebied, die pleit voor open en groen: “Wij willen mee-spraak”.
De stichting zegt model 2 te steunen, “maar dan groener”. In de discussie bleek dat de stichting zich niet langer principieel verzet tegen woningbouw. Voorzitter Wiebosch-Steeman kondigde verder aan dat de stichting bezig is met een eigen inrichtingsplan. Niet woningbouw maar vooral recreatieve functies moeten daarin geld gaan genereren.