Zuid-Kennemerland

Oude politieke middenpartij VDB nieuw leven ingeblazen

“We willen ons niet afzetten tegen de bestaande partijen. We willen het idealisme terug in de politiek”. Aan het woord zijn twee ex-VVD’ers uit de gemeente Bloemendaal. Een jaar al zijn ze bezig om een nieuwe politieke partij van de grond te tillen. Een beweging moet het worden, een brede middenpartij. Voor de naam hoefden Martin van de Bunt en Benno Dinkelaar niet lang te zoeken, die lag in het verleden: de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). Deze was in Nederland actief van 1901 tot 1946 en er waren bekende namen aan verbonden als Aletta Jacobs en Pieter J. Oud en W. Schermerhorn.
Vele partijen claimden na de oorlog het gedachtegoed van de VDB, van VVD tot PvdA en zelf GroenLinks.  Maar toch vooral D66. Benno Dinkelaar was in 1966 bij de oprichting van die partij aanwezig, maar steltm dat nu die partij is veranderd van vrijzinnig in liberaal.

Onder vrijzinnigheid verstaan beide heren bijvoorbeeld: een visie durven ontwikkelen voor de langere termijn. Ze nemen de oorspronkelijke  vijf grondbeginselen van ruim honderd jaar geleden over, omdat ze “altijd nog actueel zijn”. Een speerpunt is de economie. De marktwerking is wat hen betreft veel te ver doorgeslagen. “Zie wat er gebeurt met V&D”, aldus Van de Bunt, “Het durfkapitaal heeft aan het langste eind getrokken, er staan 8000 mensen op straat. Vrij ondernemerschap moet zoveel mogelijk ruimte krijgen, geen misverstand daarover, maar het gedrag van dergelijke durfkapitalisten is echt onbetamelijk”. De nieuwe VDB stelt dat de overheid zich teveel heeft terug getrokken, in zodanige mate dat het individu in de verdrukking komt. Zie het leenstelsel dat is afgeschaft, waardoor minder jongeren gaan studeren en een grotere studieschuld opbouwen. Mensen die zich aanmelden bij de VDB laten ook zorgen horen over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Wat de VDB betreft moet het ziekenfonds terug voor de minima. ook “om te voorkomen dat mensen met minder geld hun zorgtoeslag bijvoorbeeld moeten gebruiken om de gasrekening te betalen”. Ook de nutsvoorzieningen moeten weer terugkeren bij de overheid, want alleen dan is de kwaliteit van die voorzieningen voor de burgers op langere termijn gewaarborgd, vindt de VDB.  Meer oog voor het welzijn in de maatschappij in brede zin, dat is het doel.

Hoewel er nog weinig ruchtbaarheid aan de nieuwe partij is gegeven – de officiële presentatie volgt medio midden maart – hebben zich al tientallen leden gemeld. Veel Bloemendalers van VVD-huize, maar ook mensen met PvdA achtergrond melden zich aan. Ook om actief te worden. Dat wordt organisatorisch nog een flinke opgave voor de VDB. Ze zijn een landelijke partij, maar hebben de ambitie om aan alle verkiezingen mee te doen. Van de Bunt (secretaris) en Dinkelaar (voorzitter) zeggen nu vooral aanjager te willen zijn. Het stokje willen ze spoedig gaan overdragen aan een jongere generatie.
Inmiddels is er een facebookpagina en is de website begin maart online: www.v-db.nl.
politiekepartij_Milo_Dinkelaar
Initiatiefnemers Martin van de Bunt (L) en Benno Dinkelaar
(foto Milo Dinkelaar)