Zuid-Kennemerland

Overgang Alverna krijgt spoorbomen

Eerst was er deze zomer het slalomhek, enkele weken later kwam er een klaphek en nu kondigt spoorbeheerder ProRail aan spoorbomen (ahob) te gaan plaatsen op de veelbesproken overgang bij de Laan van Alverna. De bewoners van de Laan hebben al laten weten dat zij dan een hek gaan plaatsen op de grens met Bloemendaal, even verderop op de Laan, waarvan zij eigenaar zijn. Daarmee wordt doorgaand verkeer richting Boekenroodeweg in Aerdenhout en de achterliggende natuur onmogelijk.

Gerard Nijssen namens de bewoners van de Laan: “Wij realiseren ons dat afsluiten ten kostte gaat van een rondwandeling. Het kan echter niet zo zijn dat wij in ons woongenot volledig verstoord worden omdat een beperkt aantal mensen ergens gebruik van willen maken en een ander met de overlast opzadelen. Het is spijtig maar helaas”. En: “Het moge duidelijk zijn hoe de aanwonenden aankijken tegen elk uur minimaal 20 minuten getingel”.

Het gekrakeel rond de spoorweg begon nadat ProRail in najaar 2014 de spoorweg geheel afsloot met hekken nadat er een dodelijk ongeval was gebeurd. Sindsdien liggen alle partijen met elkaar overhoop: ProRail, gemeente, aanwonenden, overige inwoners van Heemstede, fietsersbond en Wandelnet. Overleggen, raadsvergaderingen, rechtszaken, alles is voorbijgekomen. En telkens nemen de afzonderlijke partijen stappen voor eigen parochie. Wat nu het algemeen belang is, blijft tot nog toe onduidelijk.

ProRail zegt dat spoorbomen de veiligste oplossing is. Het liefst zou zij de overweg dicht zien, maar omdat de rechter heeft geoordeeld dat de overweg niet aan de openbaarheid mag worden onttrokken is afsluiten niet mogelijk. De overweg blijft alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers, en wordt voorzien van knipperlichten en waarschuwingsgeluid. ProRail zegt te gaan onderzoeken hoe de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk kan worden beperkt.
ProRail heeft in de discussie altijd gesteld dat ze verwacht dat de gemeente gaat bijdrage in de kosten. Afgelopen maand heeft de spoorbeheerder zelfs gebeld met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen om te polsen of ze bereid waren mee te betalen aan ofwel een kleine tunnel of een ahob. (antwoord: nee). Die belronde heeft grote verwondering opgeroepen bij alle fracties in de raad, zo bleek tijdens de raadsvergadering van eind november.

Ook de status van de ontsluitingsweg, parallel aan het spoor richting NS station Heemstede is nog altijd onduidelijk.
ProRail heeft die ongeveer gelijktijdig met de afsluiting van de spoorweg twee jaar geleden aangelegd ten behoeve van de bewoners van de Laan. Op papier is vastgelegd dat ProRail de weg zal overdragen aan de gemeente, maar de beheerder heeft deze troef nog altijd niet uit handen gegeven. Ze wil dit pas doen ‘zodra de overgang voldoende is beveiligd’.

Met de komst van de slalomhekken in de zomer heeft ProRail de parallelweg afgesloten met een schuifhek, om te voorkomen dat fietsers anders dan recreatieve gebruik gaan maken van de spoorwegovergang. De bewoners van de Laan echter laten het hek open. In de raad van november heeft wethouder Heleen Hooij  toegezegd met een collegebesluit over de ontsluitingsweg te komen, dat vervolgens in de commissie Ruimte kan worden besproken.