Zuid-Kennemerland

Petitie voor een Manpadslaan zonder woningbouw

‘729 Mensen zeggen Nee tegen woningbouw in het Manpadslaangebied en op het speelveld aan de Linge.” Dat stond op één kant van het bordje dat Maria Wiebosch afgelopen zaterdag aan wethouder Sebastiaan Nieuwland (D66) aanbood bij wijze van petitie. Op de andere kant van het bordje stond een groot “Ja”, en wel voor het behoud van het Manpadslaangebied als natuurpark. Want dat is de grote wens van stichting Manpadslaangebied die de petitie de afgelopen weken had gehouden. “Laten we dat samen met de gemeente hard proberen”, aldus stichtingvoorzitter Wiebosch.

De stichting wijst erop dat er diverse landelijke financiële potjes met geld zijn die een groen Manpadslaangebied mogelijk kunnen maken, als verbindingsgebied tussen Groenendaal en Leyduin. Potjes van de provincie en de Postcodeloterij bijvoorbeeld. En Landschap Noord-Holland is in staat gebleken goede crowdfundingsactie te kunnen opzetten, speechte Maria Wiebosch op het speelveldje aan de Linge, aan de rand van het Manpadslaangebied bij de Leidsevaart.

De wethouder betoogde op zijn beurt dat de financieringsbron uit woningbouw toch “echt noodzakelijk is”.  Maar voegde er aan toe: “Of het helemaal groen kan met hulp van extra financiën moeten we zien.” Het groene model van de stichting Manpadslaan beloofde hij ook te zullen laten doorrekenen door bureau Rho, dat de plannen begeleidt. “Mooi, dan horen we graag hoeveel geld er dan nodig is om een natuurpark te realiseren, en niet vertaald in aantallen woningen,” aldus Wiebosch.  Zoals eerder in de gemeenteraad gaf de wethouder daarop aan dat over geldbedragen niet openlijk kan worden gesproken. “Ik heb te maken met de grondeigenaren, en ik wil voorkomen dat zij tientallen extra woningen op hun bierviltjes gaan bijschrijven.”

Volgens de wethouder zijn de afgelopen weken 130 zienswijzen binnen gekomen op de voorliggende modellen die allemaal nog worden bekeken. Voor de verkiezingen van eind maart zal dat niet lukken zo verwacht hij. “Maar we blijven met elkaar in gesprek om te bepalen wat mogelijk en wenselijk is.”

Appelboom
Dat het onderwerp Manpadslaangebied leeft werd ook zaterdag duidelijk. Een dertigtal inwoners was naar het speelveldje gekomen voor de petitie-overhandiging.   Het veldje wordt in enkele van de modellen genoemd als mogelijke plek voor woningbouw. Daartegen rees onmiddellijk protest. ‘Handen Affff van ons speelveld’ staat op een bord dat bewoners al enige tijd geleden hebben opgehangen aan een hek. “Het is heel belangrijk dat onze kinderen hier kunnen spelen”, wilde een omstander nog even aan de wethouder kwijt nu die toch ter plekke was. Als symbool voor de natuurpark gedachte kreeg de wethouder tot slot een jonge appelboom aangeboden. En helemaal aan het slot, toen iedereen zijn boeltje pakte, verscheen een grote regenboog aan de hemel. Waar die symbool voor stond zal in de toekomst moeten blijken.