Zuid-Kennemerland

Politiek stelt vragen over WIJ Heemstede

GroenLinks heeft vragen gesteld over het nieuws dat WIJ Heemstede de cursussen niet langer zelf gaat organiseren, maar aan de docenten zelf overlaat. Die kunnen in de nieuwe opzet ruimtes huren van de welzijnsorganisatie. Voor sommigen is de huurprijs te hoog. Wat kunnen wij als raad hier aan doen, dit levert verontruste inwoners op, vroeg Eric de Zeeuw tijdens de raadsvergadering aan wethouder Sjaak Struijf (sociaal domein, sport, onderwijs en cultuur, PvdA). Ook voor Antoine Rocourt (D66) was het nieuwe informatie dat docenten zelf de ruimtes moeten gaan huren.


De wethouder gaf aan dat later dit jaar het meerjarenbudgetcontract met WIJ Heemstede in de raad zal worden besproken. Maar hij wees de raad er op dat ‘de tijden zijn veranderd’. De cursussen van WIJ Heemstede worden inmiddels ook door particulieren aangeboden, er is dus een markt ontstaan, zo zei hij. Bovendien gaat het bij de cursusleiders om zelfstandige ondernemers. Die zijn in de nieuwe constructie niet langer afhankelijk van WIJ Heemstede voor de promotie van hun cursussen maar hebben de klantenwerving nu in eigen hand.  
Hij vervolgt: “Ik begrijp dat nu gesprekken worden gevoerd met alle docenten en dat ze hulp krijgen indien nodig. Ik ga ervan uit dat de organisatie dit zorgvuldig afhandelt.” Er komen vast hele mooie nieuwe dingen voort uit de nieuwe situatie, zo vulde hij aan in een latere toelichting.

Eind vorige maand meldde het Heemsteeds Nieuwsblad dat WIJ Heemstede stopt met het zelf aanbieden van de tientallen cursussen die jaarlijks worden georganiseerd. Dit omdat ze niet langer kostendekkend zijn en het zelf aanbieden ‘niet langer past in de doelstellingen van de welzijnsorganisatie’. De cursussen voor het komend seizoen, van augustus tot december, worden nog vermeld in de brochure en de website. De administratieve afhandeling moet vanaf augustus door de docenten zelf worden gedaan. Zij kunnen ruimtes huren van WIJ Heemstede in de Luifel, Princehof en de Molenwerf, en dat tegen tijdelijk verlaagde prijzen. Sommige docenten, met name die met kleine cursisten, vrezen desondanks voor de toekomst van hun cursus omdat zij de huurprijs niet kunnen betalen. Alternatief is om de cursusprijs te verhogen. Een docent is bezig een eigen website te ontwikkelen waar alle docenten in de hele regio hun cursusaanbod op kunnen plaatsen.
De directeur van WIJ Heemstede, Annette Aukema, is er van overtuigd dat een en ander na de zomer in goede orde zal verlopen. In een e-mail aan alle cursisten benadrukt zij: “WIJ Heemstede hecht zeer veel waarde aan de voortzetting van een volwaardige cursusorganisatie. Wij Heemstede zal de docenten hierin daarom zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen.”
En in een algemeen persbericht: “De cursussen stoppen niet en alle inwoners die cursussen willen volgen zijn ook het komende seizoen weer van harte welkom in de gebouwen van WIJ Heemstede, waar zij een cursus van hun gading kunnen vinden.”