Zuid-Kennemerland

Politiek niet tevreden over ontwikkeling Reinwaterpark

De gemeenteraad is niet tevreden met de ontwikkeling van het Reinwaterpark in Overveen. Cobraspen heeft vorig jaar een Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan voor dit voormalig PWN gebied ingediend, maar zowel college als (de meeste) raadsleden uit de commissie Grondgebied zijn niet van plan hiermee in te stemmen. Bovendien gaat het allemaal veel te langzaam vinden de commissieleden die vorige week vergaderden. De wethouder zou Cobraspen harder achter de broek moeten zitten en meer zelf de regie in handen moeten nemen. Dat althans vindt Henk Schell (PvdA) die hiertoe samen met CDA en Liberaal Bloemendaal volgende week in de gemeenteraadsvergadering een amendement wil indienen.

Het gebied ligt op de grens van Overveen, rond de watertoren en al meer dan tien jaar is Cobraspen bezig met herontwikkeling. “En al tien jaar is er niets gebeurd. Het is een aanfluiting zoals het gebied er bij ligt”, vindt ook wethouder Nico Heijink. Op het terrein liggen totaal zes rijksmonumenten, inclusief de markante watertoren. Gemeente en commissieleden zijn het erover eens dat het zwaartepunt op het terrein moet liggen op wonen. Liefst vooral ook veel sociale huurwoningen, gezien ook de vele statushouders die nog moeten worden gehuisvest, vindt Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal). Dat betekent dat de commissie de tweede variant van Cobraspen, met daarin nadruk op recreatie, afwijst. Al te veel woningen willen omwonenden en de Stichting Vrienden van Middenduin overigens niet. Bewoners en Ed prins van de Stichting spraken ook dit keer weer in. De ‘Vrienden’ zien het liefst dat alleen de bestaande gebouwen worden gebruikt voor woningen.

Wat het college betreft zou moeten worden geprobeerd de Sterrenwacht Copernicus voor het gebied te behouden. De sterrenwacht huurt het gebouw nog tot 2029. Een andere geschikte locatie is niet eenvoudig te vinden omdat het sterrenkijken alleen kan slagen in een gebied met weinig lichtinval.

Het amendement dat PvdA, CDA en LB in petto hebben vraagt van het college een actiever opstelling richting Cobraspen. “Het heen en weer sturen van plannen, en Cobraspen vragen alles weer over te doen schiet niet op”, aldus Henk Schell in de commissie. “Gemeente en ontwikkelaar moeten de handen nu eens ineen slaan om iets moois te maken van het gebied”.
Ook zou het college meer leiding moeten nemen in de participatie van omwonenden. In de commissie gaf wethouder Heijink echter aan dat hij niets kan beloven: “De ontwikkeling is de verantwoordelijkheid van Cobraspen, de gemeente heeft vrijwel geen mogelijkheid er iets aan te doen”. “Maar gelooft u mij, ik erger me meer dan u aan de situatie op het Reinwaterpark”.