Zuid-Kennemerland

Politiek tevreden over plan nieuwe Belvedère

Mooi plan, zo vonden de leden van de raadscommissie Ruimte die afgelopen week over het plan voor herbouw van de Belvedère in wandelbos Groenendaal spraken. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij een schenking van een half miljoen euro door twee inwoners. Over de keuze van een nieuw ontwerp ontstond wel enige discussie. Het college stelt voor om vijf architecten ‘uit het netwerk’ uit te nodigen om tegen een vergoeding een ontwerp te maken. Een aantal raadsfracties wil dat aantal uitbreiden.

Nodig meer, en ook jonge architecten uit, zo opperden de raadsleden, die in de vergadering hun zienswijze konden geven. Gearriveerde architecten leveren niet perse het beste ontwerp op, zo vonden ze. Even daarvoor had inspreker Jaap Verschoor, voorzitter van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, gepleit voor méér ontwerpers. Hij wees op de prijsvraag die was gehouden voor het ontwerp van het brugwachtershuisje bij de Melkbrug in Haarlem, waar tientallen ontwerpen werden ingediend.  Verschoor stelde ook dat de voorwaarden voor de bouw: optrekken uit rood baksteen en een koperen dak ‘nogal knellend’ zijn voor de ontwerpers.
Een vergoeding geven vonden sommige raadsleden ook niet echt nodig.  

Wethouder Nicole Mulder wil het uitnodigen van meer architecten wel overwegen, zo zei ze. Een vergoeding geven aan de ontwerpers vond zij wel noodzakelijk, want ‘getuigen van goed opdrachtgeverschap.’ Het moet dan wel gaan om een serieus en uitgewerkt ontwerp met kostenraming, ‘geen schetsje op een bierviltje.’ Wat betreft de voorwaarden van rood baksteen en koperen dak die zijn wel voorgeschreven door de schenkers, maar ‘dit betekent niet dat de gehéle Belvedère toren van rood baksteen moet zijn.’

De oude Belvedère is in de jaren zestig afgebroken omdat toen geen geld was voor de noodzakelijke renovatie. Destijds zat er een uitbater in die kaartjes verkocht. In de nieuwe opzet is commercieel gebruik van de Belvedère uitgesloten. Hoe de ruimte binnen precies gebruik zal worden is nog onduidelijk. Er komt geen elektriciteit en stromend water.

Wat hoogte betreft zal de toren wellicht meer dan de voorgeschreven 14 meter moeten worden. Diverse bomen erom heen zijn inmiddels zo hoog geworden dat ze het uitzicht belemmeren. Volgens de wethouder is het overigens wel mogelijk de zichtlijnen vrij te maken. Er zijn overigens begin dit jaar al enige bomen direct op de top gerooid vooruitlopend op de realisatie van de Belvedère. “In het verleden is deze locatie met rust gelaten en zijn op deze heuvel een aantal bomen ‘spontaan’ gegroeid,”aldus een woordvoerster van de gemeente.
 Het gehele Groenendaalse parkbos is Rijksmonument. Als alles volgens plan verloopt is de feestelijke opening van de nieuwe Belvedère in september volgend jaar.