Zuid-Kennemerland

Politiek twijfelt over hockeylichtmasten

Als niet nog meer partijen gaan bewegen in de kwestie over lichtmasten op hockeyclub Bloemendaal dan ziet het er naar uit dat die er inderdaad gaan komen, wat de gemeenteraad betreft. Was enkele jaren geleden nog iedereen in de raad vóór lichtmasten, nu zijn de meningen verdeelder. Mogelijk speelt het massale verzet dat op gang is gekomen uit buurt en door andere belanghebbenden de afgelopen weken een rol in die ommekeer. In de discussie in de commissie Grondgebied vorige week  toonden GroenLinks (‘bij twijfel: niet doen’) en CDA zich nu tegenstander, en binnen Liberaal Bloemendaal heerst nog twijfel.

Omwonenden en belanghebbenden, bestaande uit bijvoorbeeld de stichtingen Duinbehoud en Schapenduinen, hebben alle in spraakmogelijkheden benut die er afgelopen tijd waren:  tijdens de eerste beeldvormende avond in het gemeentehuis en een week later ook in de commissievergadering Grondgebied. Bij die laatste gelegenheid meldden zich tien insprekers, onder wie de voorzitter van de hockeyclub.

De tegenstanders herhaalden hun boodschap: geen lichtmasten op hockeyvelden drie en vier. De landschappelijke waarden zijn groot , daar passen geen lichtmasten in, de direct omwonenden hebben teveel last van de masten, en bovendien zitten er diverse soorten beschermde vleermuizen in het gebied. Verder wijzen de tegenstanders erop dat er nog altijd een privaatrechtelijke afspraak ligt tussen stichting Duinbehoud en de hockeyclub uit 2004 ter gelegenheid van de komst van kunstgras op velden drie en vier, waarop staat dat toen en niet en ook niet in de verdere toekomst lichtmasten kunnen worden gerealiseerd.

Ook in 2000 was er al een overeenkomst van die strekking, ondertekend door het gemeentebestuur. Afspraak is afspraak kortom. Jurist en inspreker Niels van Manen stelt zelfs dat de gemeente een onrechtmatige daad begaat dan wel een wanprestatie pleegt als de raad toch besluit lichtmasten toe te staan. Echter of omwonenden rechten kunnen ontlenen aan die overeenkomst is zeer de vraag.

De voorzitter van de hockeyclub, Hendrik Goeman Borgesius,  benutte de inspreektijd om zijn zorgen te uiten over de onrust die in de buurt is ontstaan. “Gedoe met de buren is niet wat wij willen”. En gaf aan na de besluitvorming in de raad graag opnieuw in gesprek te willen om te zien hoe buurt en club samen verder kunnen komen.

Wethouder Richard Kruijswijk stelde dat de discussie afspraak is afspraak een “hele lastige” is. “Maar de gemeente is formeel echt geen partij in die genoemde private overeenkomsten. Wél ligt er een afspraak met u, de raad, die is gemaakt in 2008, over de vaststelling van het bestemmingsplan 2012. Ik hoop dat een bredere oplossing van meer samenwerking in de regio wordt gevonden. Maar vanavond zitten hier om de reparatie van het bestemmingsplan te bespreken”. Uit alle onderzoeken naar de natuurwaarden die er de afgelopen tijd zijn gedaan is niet gebleken dat een wet wordt overtreden. “Dus dat risico hebben we uitgesloten”, aldus Kruijswijk. Wel gaf hij aan dat als de mogelijkheid voor lichtmasten er komt, er strakke voorwaarden zullen worden gesteld aan de masten. Over lichtsterktes en tijden waarop ze mogen branden bijvoorbeeld.

De voorstanders van masten in de raad (PvdA, VVD, D66 en LB ) gaan in onderling overleg om die voorwaarden ook werkelijk te verkrijgen, via een motie. Ook de verdere overlast die intensiever gebruik van velden drie en vier met zich mee gaat brengen voor de buurt zal wat hen betreft onder de aandacht moeten komen.