Zuid-Kennemerland

Politiek wil ook asfalt op Bennebroekse fietspad langs Herenweg

De gemeente Bloemendaal gaat zich ervoor inzetten om ook de laatste 230 meter fietspad tussen de gemeentegrens van Heemstede en de Bennebroekervaart van snel asfalt te voorzien. Dit op verzoek van VVD en D66 die hierover een motie indienden tijdens de afgelopen raadsvergadering. Die wilden graag meeliften op de werkzaamheden die momenteel door de buurgemeente worden uitgevoerd op de Herenweg. Wethouder Kruijswijk is er niet blij mee. “Waar moet ik dat geld vandaan halen?”

In de motie staat dat de gemeente dekking moet zoeken voor maximaal 100.000 euro. Maar volgens de wethouder is dat veel te laag geschat. Hij zei al met de aannemer te hebben gesproken, en hij komt “eerder op een bedrag van 160.000”. Volgens de initiatiefnemer namens de VVD, Wim Brussaard, is met name de oostelijke kant van het fietspad in slechte staat. Bovendien zijn er nu werkzaamheden gaande en zou het financieel gunstig kunnen uitpakken als het als meerwerk wordt meegenomen door de huidige aannemer. D66, Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal steunden het VVD voorstel, vooral omdat nu toch alle materialen ter plekke zijn.
De progressieve partijen PvdA (oppositie)  en GroenLinks (coalitie) stemden tegen de asfaltering van het huidige tegelpad. De kwaliteit is ruim voldoende, er is geen haast mee, zo betoogden zij. Martine Meuleman-Wierda (GL): “Het is toch een enorm bedrag. Dat kunnen we beter besteden aan de verbetering van de fietsstrook aan de Meerweg in Bennebroek”.
Oppositiepartij CDA ging het verst in de kritiek op het VVD plan. Fractievoorzitter André Burger: “U strooit nu met geld. Breekt u nu niet met uw eigen, altijd zuinige beleid en vraagt u niet altijd eerst om een goede dekking?”
Brussaard herhaalde dat het pad nu echt om vernieuwing vraagt. “Het is toch vreemd als je komend uit Heemstede komt fietsen en dat dan bij Bennebroek opeens het asfalt ophoudt: O, ja hier begint de armoedegrens?“
De VVD motie werd uiteindelijk mede-ingediend door D66 en werd aangenomen. Tegen stemden PvdA, GroenLinks en CDA, Aan wethouder Kruijswijk nu de taak om een scherpe prijs te onderhandelen, en dekking in de begroting te zoeken.