Zuid-Kennemerland

Provincie subsidieert asfalt fietspad Leidsevaart niet

De provincie Noord-Holland heeft het subsidieverzoek van de gemeente Heemstede afgewezen dat was bedoeld voor het asfalteren van het fietspad langs de Leidsevaart. Het gaat om de helft van het geschatte totaal bedrag van 1,1 miljoen euro. Een fikse tegenvaller voor de gemeente Heemstede die desalniettemin hoopt dat het asfalteren toch in 2019 kan plaatsvinden.

De provincie stelt dat subsidie alleen verleend wordt voor projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Dit gebeurt via een speciale regeling waarvoor dit jaar 18,3 miljoen is uitgetrokken verspreid over de regio’s van de provincie. In het geval van het fietspad langs de Leidsevaart is dat niet het geval, zo vindt de provincie. Het zal daar gaan om verbreding van het fietspad op te smalle gedeelten en het asfalteren van het hele traject tot aan Bennebroek. Een kwestie vooral van meer fietscomfort. Het pad bestaat nu uit tegels, die vooral in de buurt van zachte slootoevers voortdurend verschuiven waardoor kieren tussen de tegels ontstaan. Ook elders in het traject zijn tal van hobbels en kuilen.

De gemeente Heemstede is in bezwaar gegaan tegen de afwijzing van het subsidieverzoek. Maar stelt dat uitvoering van de werkzaamheden in 2019 “nog steeds tot de mogelijkheden” behoort, aldus een woordvoerder.
Intussen heeft ook de gemeente Bloemendaal plannen om het fietspad langs de Leidsevaart op hun grondgebied te gaan asfalteren en zegt te willen aanhaken aan de Heemsteedse werkzaamheden, om zo kosten te kunnen besparen. Heemstede zegt daarover in overleg met Bloemendaal te zijn.

Het dubbelzijdige fietspad langs de Leidsevaart is een drukbereden route. Veel forensen, onder meer naar station Heemstede-Aerdenhout, scholieren en bij mooi weer ook recreanten maken er gebruik van.

Veel kieren, hobbels en kuilen in fietspad langs de Leidsevaart