Zuid-Kennemerland

Recreatief fietspad van Oase naar Zandvoortselaan

Na veel discussie lijkt het er op dat het nieuwe recreatieve fietspad van de ‘Oase’ in Vogelenzang naar het ecoduct ‘Zandpoort’ aan de Zandvoortselaan er nu echt gaat komen. De omgevingsvergunning voor de grondwerkzaamheden en het kappen van bomen ligt de komende zes weken ter inzage bij de gemeente Zandvoort. Naar verwachting gaat de aanleg in november van start en kunnen de fietsers er in april 2016 gebruik van gaan maken.

Het fietspad krijgt een bijzonder karakter. Het voert door de Amsterdamse Waterleidingduinen, maar fietsers die er gebruik van maken hoeven geen toegangskaartje voor het gebied te kopen. Wel is het de bedoeling dat ze op het pad blijven. De rest van de AWD is alleen toegankelijk voor wandelaars, met toegangskaart.

Niet bedoeld voor racefietsers

Er wordt een speciale fietsersingang gemaakt bij uitspanning ‘De Oase’, waar nu fietsen van bezoekers staan geparkeerd. Er komt een schelpenpad dat fietsers naar de bestaande dienstweg leidt, een klinkerpad dat evenwijdig aan het Noordoosterkanaal loopt. Aan het eind van het nieuwe tracé komt er opnieuw een schelpenpad, richting ecoduct. Om te voorkomen dat fietsers toch verder de duinen inrijden wordt op die aansluitingsplek gewerkt met grasbetonstenen die het wegdek zeer hobbelig maken.

 

Het fietspad is alleen tussen zonsopgang en zonsondergang toegankelijk, er wordt geen verlichting aan gelegd. Door het pad bochtig en vrij smal te maken en te voorzien van een vrij zachte schelpenlaag hoopt men dat racefietsers dit nieuwe pad links laten liggen. Mocht dat allemaal niet voldoende blijken dan zal de Provincie, die de opdrachtgever is voor het fietspad, aanvullende maatregelen nemen, zo laat een woordvoerster desgevraagd weten.

De dienstweg zal in de nieuwe situatie dus fungeren als gecombineerd fiets- en wandelpad. Wandelaars kunnen echter eenvoudig uitwijken naar het graspad langs het Noordoosterkanaal. Het tracé over de dienstweg zal voor menig fietser nog een uitdaging worden. Er zitten diverse pittige, steile gedeelten in, en die worden niet aangepast.

????????????????????????????????????
De bestaande dienstweg: bochtig en hier en daar aardig steil

Alleen aan het eind, bij de Stokmansberg, wordt wat afgegraven.
Na kritiek van wandelaars en natuurbeschermers is het tracé van het nieuwe fietspad op enkele plaatsen aangepast. Zo werd alarm geslagen over mogelijke bedreiging van de nauwe korfslak, een beestje van ca 2 mm groot, van een soort dat alleen in enkele kustgebieden voorkomt. Deskundigen van het kenniscentrum EIS heeft op verzoek van de Provincie nieuw onderzoek gedaan en kwam begin dit jaar tot de conclusie: “de nauwe korfslak komt wijd verspreid en in hoge dichtheden in het plangebied voor. Het verdwijnen van vijf tot zes procent geschikt leefgebied zal er niet toe leiden dat de soort uit het plangebied zal verdwijnen”.

Meervleermuis

Ook zijn er maatregelen genomen om de meervleermuis niet al te veel te verstoren. Deze komen veel voor rond de Stokmansberg, waar ze huizen in de bunkers. Aan de aanleg van het fietspad wordt met het oog op deze dieren alleen overdag gewerkt.
Het nieuwe pad sluit in Zandvoort aan op de Kennemerduinen, of op de weg richting het strand. Aan Vogelenzangse kant is de winst minder helder. Het aansluitende fietspad langs de Vogelenzangseweg is voor veel fietsers onprettig, want erg smal en de vele dikke bomen langs het pad ontnemen het zicht op tegenliggers.
De kosten van het nieuwe recreatieve fietspad worden geraamd op € 400.000 en worden gedekt uit het budget van de natuurbrug over de Zandvoortselaan. De bouw van de brug viel goedkoper uit.
[Dit artikel is geplaatst in Het Weekblad Zuid-Kennemerland op 4 juni 2015]