Zuid-Kennemerland

Remkes denkt na over fusie Bloemendaal en Heemstede

Bernt Schneiders blijft nog tot 1 februari 2017 waarnemend burgemeester van Bloemendaal. Dit intern al bekende nieuwtje werd maandag openbaar gemaakt tijdens het bezoek van commissaris van de Koning Johan Remkes aan Bloemendaal. Hij kwam naar de gemeente om te praten over de bestuurlijke stand van zaken in Bloemendaal. In oktober had Remkes gedreigd de gemeente te zullen opheffen als er binnen een jaar bestuurlijk geen orde op zaken werd gesteld. Nu, halverwege deze termijn, was Remkes mild gestemd. Hij hoorde “al veel minder opwindende verhalen”, zo zei hij tijdens een informele ontmoeting met de raad. Wel wil hij graag snel na de zomer een nieuw ambtsbericht van Schneiders ontvangen met de laatste stand van zaken om op grond daarvan verder te kunnen besluiten hoe het verder moet.

De aanwezige raadsleden konden vervolgens vragen stellen en raadsnestor André Burger (CDA) viel meteen met de deur in huis. Mooi dat burgemeester Schneiders langer waarnemer kan zijn, maar is het niet mogelijk om, al voordat Schneiders vertrekt, de vacature voor een burgemeester open te stellen? Anders geformuleerd, door raadsleden Schell (PvdA) en Meuleman (GroenLinks): hoe goed moeten we het doen om weer een gewone burgemeester te mogen krijgen?

‘Buitenissige discussies’
Remkes stelde dat hij nu niet het beeld heeft dat hier zo verschrikkelijk veel fout gaat. Behalve dat af en toe de raad op de stoel van het college gaat zitten. Ook ging hij in op wat in een groot deel van de raad als storend wordt ervaren: de optredens van Hart van Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal in  raadsdiscussies. Vorige week nog in de raadsvergadering kregen burgemeester Schneiders en Marielys Roos (HvB) een fikse aanvaring.
Remkes: “Als het bestuurlijk proces overschaduwd wordt door buitenissige discussies van enkele raadsleden dan raakt dat aan het imago van de kwaliteit van bestuur en de politiek. Dan verwacht ik dat zowel door coalitie als oppositie gezegd zal worden: ‘luister eens vrienden, daar nemen wij afstand van’”.

Overigens waren Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal als enige fracties niet aanwezig op deze bijeenkomst. Zij hadden zich afgemeld. “Wij moesten alle drie werken vandaag en hadden ons twee maanden geleden al afgemeld”, aldus fractievoorzitter Heukels gevraagd om een reactie telefonisch achteraf. “Maar we zijn bezig een brief op te stellen aan Remkes. Bestuurlijk is er veel mis in de gemeente en dat is niet goed voor de inwoners”.

Remkes wil zijn eindoordeel over de toekomst van Bloemendaal en het burgemeesterschap in eerste instantie laten afhangen van het ambtsbericht dat burgemeester Schneiders gaat opstellen na de zomer. Los daarvan lijkt het de commissaris denkbaar dat een volwaardig burgemeesterschap hand in hand gaat met de totstandkoming van een nieuwe gemeenteraad in 2018.

Fusie met Heemstede
De commissaris van de Koning keek tegenover de raad ook nog verder in de toekomst. Hij constateerde dat Bloemendaal ambtelijk al veel samenwerkt met Heemstede bijvoorbeeld op gebied van ict. Van het gemeentelijke ambtelijke apparaat wordt steeds meer expertise en continuïteit verwacht. Kleinere gemeenten hebben daar steeds meer moeite mee, zijn daarin kwetsbaar. Dat kun je voor een deel oplossen via samenwerking maar ook weer niet helemaal. “Waarom op termijn geen bestuurlijke fusie met Heemstede”, zo vroeg Remkes zich hardop af. Om er aan toe te voegen: “Ik ben er nog niet over uitgedacht en ik vind ook niet dat dit geforceerd moet worden. Het huishoudboekje van Bloemendaal is op dit moment op orde, maar voor de langere termijn moet ik die afwegingen wel gaan maken”.