Zuid-Kennemerland

Scholieren voor eventjes gemeenteraadslid

Raadslid in de klas, leerlingen op bezoek in het gemeentehuis van Bloemendaal

Voor even waren leerlingen van groep 8 van basisschool SAB uit Aerdenhout geachte raadsleden. Als onderdeel van het populaire lesprogramma Raadslid in de Klas mochten ze dinsdag oefenen met een debat in de echte raadszaal van de gemeente Bloemendaal, dat werd voorgezeten door een echt gemeenteraadslid.  “Wow, vet!” roepen twee leerlingen enthousiast als ze de raadszaal binnenlopen en op de vergaderstoelen mogen gaan zitten.

Het enthousiasme straalt er bij deze groep van af, ook tijdens het debat. Even wennen is het wel, als ze aangesproken worden met ‘mevrouw’ en ‘meneer’ door de voorzitter, GroenLinks-raadslid Paola Koningsveld, voor wie dit voorzitterschap ook nieuw is. Maar al snel hebben de meesten hun rol snel te pakken en wordt er serieus en soms zelfs stevig gedebatteerd. Bijvoorbeeld over de stelling: ‘Bij de Sinterklaasoptocht in Aerdenhout moeten zwarte pieten vervangen worden door gekleurde’.  De ene ‘partij’ is vóór, de andere partij is tegen, en om beurten krijgen ze het woord van de voorzitter. Deze zit helder en formeel voor, maar heeft ook in de gaten heeft als ‘meneer Mees’ even de draad kwijt is, waarschijnlijk door de zenuwen. ‘’Wilt u even schorsen voor overleg’? stelt Koningsveld vriendelijk voor.

De leerlingen hebben zich goed voorbereid. De voorstanders hebben heldere  argumenten: zwarte piet is pure slavernij. In de geschiedenis hebben ze zich immers kapot moeten werken voor de witte mensen. Zwarte piet van nu is gewoon een nieuw slavernij-verhaal. De tegenstanders van de stelling vinden gekleurde pieten maar verwarrend voor kinderen. Ze zijn gewoon zwart omdat ze door de schoorsteen moeten en vanwege de Spaanse zon. Daar is niets racistisch aan.

Aanvankelijk stemmen 11 kinderen tegen en 7 voor (ook de tribune mag meestemmen, met uitzondering van de meegekomen moeders), maar na twee debatrondes eindigt de stemming gelijk: 9 vóór, 9 tegen.
Een spannende uitslag, aldus de voorzitter. Zij stelt voor dat “het College dat u heeft gekozen nu een afweging gaat maken, en een goed midden gaat kiezen”.

‘Je verlies nemen hoort erbij’

Een compromis dus. Waar sta je dan met je argumenten, zo krijg je je zin toch niet!?, wil de lerares van de groep weten. Dat is een mooie vraag voor de wethouders, die deze ochtend toevallig allemaal ‘in huis zijn’. In de kamer van wethouder Kruijswijk ontstaat een gesprek tussen wethouder en CDA-fractievoorzitter André Burger, het langstzittende raadslid en aanjager van dit project Raadslid in de klas. “Het gebeurt vaker dat je ondanks hele goede argumenten uiteindelijk toch niet wint”, zegt de wethouder. “Je verlies nemen, dat hoort erbij”. Burger houdt een strijdbaar verhaal: “Onze fractie is klein in de raad, en er is geen CDA wethouder. Als wij een voorstel hebben, moeten we proberen steun te vinden bij partijen die in de coalitie zitten. Maar, wij geven niet makkelijk op hoor, we accepteren niet zomaar een ‘nee’”.

Burger toont zich na afloop van het scholenbezoek tevreden over het project. “We doen dit  al voor het zesde jaar en dit jaar zijn twaalf scholen van de partij. Ook vrijwel alle raadsleden doen mee”. “Het is ook een heel goed middel om de onderlinge verhoudingen in de raad te verbeteren”, voegt hij daaraan toe, doelend op de politieke onrust die al langere tijd in de raad heerst. Burger geeft toe dat het wringt: scholieren politiek opvoeden terwijl in Bloemendaal het beeld bestaat van grote politieke onrust in de raad. “Dit wordt me vaker voorgelegd, en mensen die dat opmerken hebben natuurlijk hartstikke gelijk. Maar ik hoop van harte dat de raadsleden door hun enthousiaste deelname uiteindelijk meer begrip voor elkaar gaan krijgen”, aldus André Burger.

raadslidinklas_Heijink_Marilou
even op bezoek bij wethouders Heijink (boven) en Kruijswijk (onder)
raadslidinklas_Kruijswijk_Marilou

????????????????????????????????????
een ’trouwceremonie’ door fractievoorzitter André Burger tot slot van het bezoek