Zuid-Kennemerland

‘Smoelenboek’ van Bennebroek

Het centrale zaaltje van het Servicepunt Bennebroek dat grenst aan de bibliotheek, is sinds vorige week opgefleurd met een reeks fotoportretten van Bennebroekers. Het gaat om mensen die een half jaar geleden aanwezig waren op de officiële opening van het pand aan de Kerklaan en die bij die gelegenheid een portretfoto van zichzelf hebben laten maken door fotograaf Miranda Bruinsma. Onder hen diverse vrijwilligers en ook pastor Rob Verhaegh is te ontwaren.

Bij de onthulling van de fotocollage, bijgenaamd ‘het smoelenboek van Bennebroek’, stonden zowel de directeur van de bibliotheek Zuid-Kennemerland Roxane van Acker als  de directeur van Welzijn Bloemendaal stil bij het functioneren van het Centraal Service Punt dat nu een half jaar in bedrijf is. Voor de bibliotheek betekende de verhuizing vanuit de Bennebroekerlaan naar de veel kleinere ruimte aan de Kerklaan een flinke achteruitgang wat betreft ruimte. In het afgelopen halfjaar telde de bibliotheek 24 leden minder. “Dat vonden we een echte meevaller. En nog altijd is 26% van de inwoners lid van de bibliotheek, landelijk is dat 24%”, aldus Van Acker.
Van de centrale ruimte, die wordt gedeeld met Welzijn Bloemendaal, wordt intussen veel gebruik gemaakt. Er is een leeskring, een tablet-café en vanaf oktober wordt er een Verhalentafel georganiseerd waar Bennebroekers herinneringen aan hun schooltijd in Bennebroek kunnen ophalen. Welzijn Bloemendaal organiseert er ook van alles, van bridgeclub tot Italiaanse les en films. Ook wordt er hard gewerkt aan de buurttuin waar straks allerlei groepen uit Bennebroek en ook de Hartekamp aan de slag kunnen met diverse tuinactiviteiten. In de planning is ook een terras zodat bewoners van het erachter gelegen zorgwooncentrum Meerleven er in het zonnetje kunnen gaan zitten.

fotocollage_csp_bennebroek_opening
De onthulling

fotocollage2_csp_bennebroek_opening