Zuid-Kennemerland

Spoorwegovergang Alverna moet weer open

ProRail had de hekken bij spoorwegovergang bij de Laan van Alverna in Heemstede niet mogen plaatsen. Het gaat ter plekke wel degelijk om een openbare weg, zoals ook de bestuursrechter in Haarlem in maart had geoordeeld.  Fietsersbond en Wandelnet tonen zich zeer verheugd over de uitspraak die de Raad van State deze week woensdag deed. Jaap Moerman (Fietsersbond): “Dit is heel goed nieuws voor alle wandelaars en fietsers”.
ProRail had in oktober vorig jaar de overweg geheel afgesloten met hekken vanwege de onveilige situatie op de overweg, die tot dan toe met een handbediend hek was beveiligd. Het waren vooral fietsers en wandelaars die gebruik maakten van de overweg, maar auto’s konden er ook door. Dat leidde in 2011 tot een dodelijk ongeval.

De Raad van State erkent dat heropening van de spoorwegovergang veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, maar stelt dat het belang van heropening zwaarder weegt: “Zolang de spoorwegovergang openbaar is, is het aan ProRail om de veiligheid ter plaatse te garanderen”.
ProRail, die voor het ter perse gaan van dit Nieuwsblad niet kon worden bereikt voor commentaar, had eerder al duidelijk gemaakt af te willen van overwegen als bij Alverna. Na het plaatsen van het hek had het bedrijf ook een extra weg aangelegd aan de westkant van het spoor zodat het verkeer met een kleine omweg toch aan de andere kant van het spoor kan komen.

Jaap Moerman (Fietsersbond) en Neville Mars (Wandelnet): “Wij willen een open overweg, maar ook een veilige overweg, en dat kan met eenvoudige middelen, zonder toeters of bellen.” Een tunneltje kan ook, aldus een rapport van ingenieursbureau Movares uit 2009, maar dat is natuurlijk wel duurder. De organisaties zeggen graag weer snel met de gemeente en ProRail aan tafel te willen.

Eerder dit jaar waren Fietsersbond en Wandelnet al in overleg met de gemeente en ProRail. Daar hebben zij voorgesteld een alternatief veilig overwegsysteem te ontwikkelen (‘overweg-light’). De Tweede Kamer heeft daar ook op aangedrongen bij de staatssecretaris. Zij stelde 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van dergelijke innovatieve systemen om onbewaakte recreatieve voet/fietsoverwegen te beveiligen en 5 miljoen voor gebiedsgerichte oplossingen.
Afgelopen maanden hebben vooral voorstanders van een open overweg van zich laten horen. Zo was er in een week voor de zitting van de Raad van State oktober een manifestatie aan het spoor, georganiseerd door omwonenden die de overweg weer open wilden. Maar tegengeluiden waren er ook, vooral vanwege de onoverzichtelijke situatie ter plekke.

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk.