Zuid-Kennemerland

“Staan we hier niet open voor verandering?”

Het was inmiddels de vierde informatie-avond over de mogelijke opvang van statushouders, mensen met een verblijfsvergunning, op landgoed Dennenheuvel. En ook de meest rustige. De groep afgelopen maandagavond in het gemeentehuis was niet groot, zo’n 25 mensen uit de omgeving van die locatie. Hoewel er al veel informatie was verstrekt vanuit de gemeente, bleken er toch nog diverse vragen te leven. Gemeentelijk projectleider Marijke Berg die de avond leidde ging uitvoerig in op de groep van 60 statushouders die als alles volgens plan verloopt misschien al op 1 april in Euphrasia in Dennenheuvel worden gehuisvest. Er moeten nog enkele aanpassingen worden gedaan zoals het aanleggen van elektrische kookplaten en aanpassingen aan plafonds.

Hoe dan ook gaat het om tijdelijke huisvesting, voor maximaal drie jaar. Duurt het langer dan 1 april 2019 dan volgt er een boete van 5000 euro per week. Dat staat volgens de gemeente in het contract met de eigenaar van Dennenheuvel, de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder.

Luxe is het leven op Dennenheuvel straks allerminst. De gemeente spreekt van ‘sober en doelmatig’. Slechts vier gezinnen kunnen er beschikken over een geheel zelfstandige woonruimte, de overige statushouders krijgen kleinere kamertjes en moeten gebruik maken van gezamenlijke woonruimte en keuken.

Van de zestig nieuwe Bloemendalers is het merendeel afkomstig uit Eritrea en Syrië, en er is ook een gezin uit Pakistan en een vrouw met kind uit Iran. Alleenstaande mannen zijn er niet bij, en op een enkele uitzondering na zou het gaat om mensen met een christelijke achtergrond, aldus Marijke Berg. Zij wilde vervolgens van de aanwezigen graag respons: “wat betekent dit allemaal voor jullie?”. Er bleken de nodige zorgen te leven. Een man in de zaal: “Geen enkel punt dat ze komen, maar ze moeten zich wel aanpassen”.

Een dame: “Wij zijn Bloemendalers en zij komen uit een heel andere cultuur. Dan maak je je toch zorgen, zeker als je hoort over aanrandingen”. De enige tiener in de zaal, die met zijn vader was mee gekomen, reageerde hierop: “We praten als vrienden veel over deze vluchtelingenproblematiek. Mag ik vragen: wat houdt dan die Bloemendaalse cultuur precies in? Staan we hier soms niet open voor verandering?“

vierde_infoavond2_MarilouHet is overigens nog niet voor honderd procent zeker dat locatie Dennenheuvel geschikt is voor de opvang. Het project zit officieel nog steeds in de planfase. Maar als inderdaad groen licht wordt gegeven, wat is dan het belangrijkste voor u? wilde Marijke Berg tot slot weten. Communicatie, was het antwoord. Daarover had Berg ook goed nieuws: er wordt voorzien in een overleggroep met buurtbewoners, een email nieuwsbrief voor elke belangstellende en tot slot komt er waarschijnlijk ook een facebookpagina.

Bij communicatie alleen blijft het echter niet. De gemeente wacht nog een grote taak: het zorgen voor permanente woningen voor deze statushouders die over drie jaar de tijdelijke opvang in Dennenheuvel gaan verlaten.