Integriteitsschendingen door alle lokale partijen in Bloemendaal

Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal

Bommetje onder de nieuwe coalitie? Vertegenwoordigers van alle vier lokale fracties in de gemeenteraad van Bloemendaal hebben in 2020 de gedragsnormen overschreden, door ondermeer geheime informatie met derden te delen.  Aldus de commissie integriteit van de gemeente, in een serie adviezen die 1 juni aan alle raadsleden is gestuurd, een dag voor de raadsvergadering. De raad besloot de adviezen per direct openbaar te maken (agendapunt 5, documenten). De rol van Rob Slewe, beoogd wethouder, staat onder druk. De eerste die

Lees verder

Bloemendaals bestuur verder zonder VVD?

raadsvergadering schorsing 21 april 2022

Steun werd er gevraagd voor het plan van de gemeente Bloemendaal om op zeer korte termijn negentig statushouders en zestig overige urgent woningzoekenden te huisvesten in het leeg staande pand Oldenhove in Overveen. Maar die bleef uit tijdens de extra vergadering van de Bloemendaalse raad op donderdag 21 april. De harde opstelling van de grootste fractie, VVD, zorgde ervoor dat de wethouder aan het eind van de avond met lege handen stond. De VVD uiteindelijk ook: de fractie kreeg de

Lees verder

Bloemendaal nog mooier maken

Bloemendaal is een mooie groene gemeente. Maar er zijn zeker ook plekken in de openbare ruimte die best wat fraaier kunnen. Met die gedachte hield de jubilerende stichting Ons Bloemendaal afgelopen maanden een prijsvraag, ‘Maak Bloemendaal - nog - beter’. Deze leverde 25 inzendingen op waaruit de jury onder leiding van stadsbouwmeester van Haarlem Max van Aerschot 10 genomineerden selecteerde. Zaterdag werd de winnaar bekend gemaakt: de Bloemendaler Frans Haastert. Zijn idee is om de entree van het dorp Bloemendaal

Lees verder

Geen rotonde aan de Brederodelaan

Wel of geen rotonde aan de Brederodelaan, die vraag stond het afgelopen half jaar volop in discussie in de gemeenteraad van Bloemendaal. De raad sprak erover omdat de rotonde onderwerp was van een zogeheten burgerinitiatief, de allereerste in de gemeente. Buurtbewoners hadden om agendering gevraagd. Deze week in de commissie Grondgebied echter bleek dat de optie rotonde definitief van de baan is, al moet de raad dat komende week nog formeel besluiten. De initiatiefnemers, leden van de Buurtvereniging Bloemendaal-Noord en

Lees verder

Bloemendaal wil graag verder met burgemeester

Waarnemend burgemeester Schneiders gaat bij zijn toekomstige werkgever VSBfonds  vragen hem extra tijd te gunnen voor zijn waarneming in Bloemendaal. Hij wil dus langer blijven, maar wel met als voorwaarde dat hij ook tijd krijgt voor externe taken zoals linten knippen. Anders is verlenging van zijn waarneming ‘niet zinvol’. Dat zei hij vorige week in de gemeenteraad waar weer tumult ontstond rond het thema bestuurlijke vernieuwing. Bernt Scheiders, die na de zomer directeur van het VSBfonds wordt, had de verlenging

Lees verder

Scholieren voor eventjes gemeenteraadslid

Raadslid in de klas, leerlingen op bezoek in het gemeentehuis van Bloemendaal

Voor even waren leerlingen van groep 8 van basisschool SAB uit Aerdenhout geachte raadsleden. Als onderdeel van het populaire lesprogramma Raadslid in de Klas mochten ze dinsdag oefenen met een debat in de echte raadszaal van de gemeente Bloemendaal, dat werd voorgezeten door een echt gemeenteraadslid.  “Wow, vet!” roepen twee leerlingen enthousiast als ze de raadszaal binnenlopen en op de vergaderstoelen mogen gaan zitten. Het enthousiasme straalt er bij deze groep van af, ook tijdens het debat. Even wennen is

Lees verder

Bloemenstroom voorziet in toenemende behoefte voor ouderen

Bij de ene oudere gaat het praten niet zo gemakkelijk meer, bij anderen laat het geheugen hen af en toe in de steek. Maar dat staat deelname aan Ontmoetingsgroep Bloemenstroom niet in de weg. Gezellig met elkaar zijn en samen dingen doen staat daar centraal. Anderhalf jaar al komen Bloemendalers naar deze ontmoetingsplek aan de Bloemendaalseweg. De toeloop werd zo groot dat besloten werd ook het vrijgekomen pand van de voormalige boekhandel erbij te betrekken. Dat laatste werd afgelopen week

Lees verder

“Staan we hier niet open voor verandering?”

Het was inmiddels de vierde informatie-avond over de mogelijke opvang van statushouders, mensen met een verblijfsvergunning, op landgoed Dennenheuvel. En ook de meest rustige. De groep afgelopen maandagavond in het gemeentehuis was niet groot, zo’n 25 mensen uit de omgeving van die locatie. Hoewel er al veel informatie was verstrekt vanuit de gemeente, bleken er toch nog diverse vragen te leven. Gemeentelijk projectleider Marijke Berg die de avond leidde ging uitvoerig in op de groep van 60 statushouders die als

Lees verder

Restauratie ’t Pannekoekenhuisje in volle gang

De Adelbertkapel op de rooms-katholieke begraafplaats  is afgelopen najaar fraai gerestaureerd en daarmee weer volop in het Bloemendaalse samenleving gezet. Een zelfde soort traject is nu in gang gezet voor een ander in het oog springend monument in het dorp: ’t Pannekoekenhuisje, aan de Mollaan. Het oude huisje met witte koepel aan de voorzijde, met daarachter Thijsse’s Hof.  Er wordt volop gewerkt aan de restauratie, te beginnen met het dak. Uiteindelijk zal daarop ook het cadeau te zien zijn dat

Lees verder

‘Vertrouwen in herstel Bloemendaals bestuur’

Waarnemend burgemeester Bernt Schneiders vertrekt over zes maanden. Dat is dinsdag in  een persbericht bekend gemaakt. Hij neemt tevens, na tien jaar en “met pijn in het hart”, afscheid als burgemeester van Haarlem. Hij wordt medio augustus directeur van het VSB Fonds, subsidiegever op gebied van kunst en cultuur. In zijn Nieuwjaarsspeech dinsdagavond in het gemeentehuis in Overveen stipte hij dit nieuws maar kort en luchtig aan: “het is pas over zes maanden”, was het enige dat hij er over

Lees verder