Vijandige sfeer in Heemsteedse raad

Opnieuw heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag uren vergaderd over het onderwerp verplaatsing supermarkt Vomar. Oorzaak: de gemeenteraadsverkiezingen van maart, waardoor de politieke verhoudingen compleet zijn omgekeerd. In de coalitie zitten nu precies die partijen die zich altijd hebben verzet tegen de nieuwbouw van de Vomar aan de Binnenweg. Deze hebben eind juni in een niet openbare vergadering besloten om over de Vomar een zogeheten voorbereidingsbesluit te nemen, waardoor het voor de ontwikkelaar onmogelijk is geworden een omgevingsvergunning aan te vragen.

Lees verder

Een avondje bestuurlijke vernieuwing in Heemstede

Het had een informele avond over bestuurlijke vernieuwing voor de (vele nieuwe) raadsleden in Heemstede moeten worden. Maar het liep dinsdagavond 22 mei niet helemaal zoals de initiatiefnemer en grootste fractie HBB het voor ogen had. De oude coalitie, nu in zijn geheel oppositie, wilde boter bij de vis. We zijn twee maanden na de verkiezingen. Waar blijft het nieuwe programma van de coalitie nu, wilden D66, VVD en CDA weten. Fractievoorzitter Annelies van der Have van HBB probeerde het

Lees verder

Debat over vernieuwde Heemsteedse coalitie

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces debatteerde de raad over het coalitieakkoord dat dit voorjaar is gesloten tussen nieuwkomer D66 en  VVD en CDA, na de kortstondige crisis waarbij HBB de coalitie verliet. De oppositie nam de gelegenheid te baat de teleurstelling te uiten over de snelle coalitievorming onder leiding van D66. “Inhoudelijk is dit een kleine tragedie, dit is tegengesteld aan de verkiezingsuitslag van 2014”, aldus PvdA fractievoorzitter Johan Maas. “Weer een kans laten lopen op echte vernieuwing”,

Lees verder