Architectuur op Hertenkamp

Hertenkamp Bloemendaal kan terugkijken op een geslaagde zomer. Het kampje  op de hoek van de Brederodelaan en de Zomerzorgerlaan werd verrijkt met een fraai nieuw onderkomen voor de damherten, geiten en schapen. Geen dertien-in-een-dozijn ontwerp maar een stal gebouwd onder architectuur, van bureau Collo uit Santpoort Noord. Het geheel is betaald door donateurs van stichting Vrienden van de Hertenkamp. De stal kwam op de plaats van het houten exemplaar dat in slechte staat verkeerde en waarin het voor de vrijwilligers

Lees verder

Opnieuw hoger beroep tegen afschot damherten

De Faunabescherming heeft beroep ingesteld tegen de ontheffing om damherten te mogen afschieten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. De zaak dient dinsdag 5 september bij de Raad van State. De Faunabescherming heeft eigen onderzoek laten doen waaruit zou blijken dat het te simpel is om de afname van de vlinders in de duinen te wijten aan de grote aantallen damherten in het gebied. In het onderzoek van de stichting, dat is uitgevoerd door Ecologisch Adviesbureau Anja Ehrenburg, wordt gesteld dat

Lees verder

700 minder damherten in duinen

Afgelopen week is de jaarlijkse damhertentelling verricht  in de Amsterdamse waterleiding Duinen (AWD). Er lopen er 700 minder rond dan precies een jaar geleden en het aantal is nu 3281, al zijn deze cijfers nog niet definitief. Tussen begin november 2016 en eind maart 2017 zijn 1329 herten afgeschoten  Dit laat Waternet weten. Dat de rekensom cijfermatig niet klopt is te verklaren door de aanwas, die ook zijn gewone natuurlijke loop heeft gehad. gewoon heeft plaatsgevonden, afschot of niet. De

Lees verder

Verdwenen bloeiende planten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

In de felle discussie over de grote hoeveelheid damherten in de AWD is verdwijning van flora een aspect. De wandelaar die al langer in de duinen komt en wel eens om zich heenkijkt weet dat er vroeger veel meer groeide en bloeide dan de afgelopen paar jaar. Konijnen en damherten zouden verantwoordelijk zijn voor de overbegrazing in de duinen, zo staat ondermeer in dit rapport. Bij 'Pannenland', de ingang bij Vogelenzang, leveren zogeheten graaskooien het bewijs: een en al bloem,

Lees verder

Rechter: afschot herten toegestaan

Damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Stichting De Faunabescherming had het zo graag gewild: verbod op afschot van damherten in de duinen van Zuid-Kennemerland in elk geval tot de rechter komende zomer uitspraak had gedaan. Maar de voorzieningenrechter in Haarlem besliste afgelopen week anders. Het afschot mag plaatsvinden, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hoeft de ontheffing die zij had verleend niet te schorsen. De voorzieningenrechter stelt dat het “niet op voorhand aannemelijk is dat de ontheffing, eventueel na verdere onderbouwing, niet in stand zal kunnen blijven [in

Lees verder

Damherten in de duinen: aanslag op biodiversiteit

De damherten hebben een vernietigende invloed op de verscheidenheid in de natuur van de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD). De ree en de waterspitsmuis zijn er vrijwel verdwenen en dat geldt ook voor vrijwel alle hogere bloeiende planten. Prachtig bloeiende duinrooshellingen zijn plaatjes uit het verleden. “Het is een lang en treurig verhaal als ik mezelf zo hoor praten”, zegt Leo van Breukelen tot slot van zijn lezing afgelopen vrijdag in Het Trefpunt in Bennebroek. Van Breukelen is ecoloog bij Waternet

Lees verder