“Staan we hier niet open voor verandering?”

Het was inmiddels de vierde informatie-avond over de mogelijke opvang van statushouders, mensen met een verblijfsvergunning, op landgoed Dennenheuvel. En ook de meest rustige. De groep afgelopen maandagavond in het gemeentehuis was niet groot, zo’n 25 mensen uit de omgeving van die locatie. Hoewel er al veel informatie was verstrekt vanuit de gemeente, bleken er toch nog diverse vragen te leven. Gemeentelijk projectleider Marijke Berg die de avond leidde ging uitvoerig in op de groep van 60 statushouders die als

Lees verder