Het fietspad dat de provincie Noord-Holland wil aanleggen door een deel van de Waterleidingduinen is in strijd met de Flora en Faunawet en daarom mag er geen toestemming voor worden gegeven. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland deze week geoordeeld. De zaak tegen de vergunning voor het fietspad was aangespannen door Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen tegen de gemeente Zandvoort die een omgevingsvergunning had verleend aan de provincie voor het aanleggen van het fietspad. De provincie had al in 2016 willen beginnen

Lees verder

Verrekijkers bieden nog meer zicht in Kennemerduinen

Het doet in eerste instantie wat ouderwets aan: een verrekijker op een uitzichtpunt. Maar het blijft toch wel erg leuk om de horizon af te speuren. Zeker als het  een verrekijker betreft die middenin een duingebied staat. Sinds afgelopen week staan er twee vaste kijkers in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een op De Starrenberg, en een op De Hazenberg. De laatste staat het dichtst bij de kust, niet ver van paviljoen Parnassia aan Zee. ‘Kom maar kijken, ik zie precies wat

Lees verder

Rechter: afschot herten toegestaan

Damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Stichting De Faunabescherming had het zo graag gewild: verbod op afschot van damherten in de duinen van Zuid-Kennemerland in elk geval tot de rechter komende zomer uitspraak had gedaan. Maar de voorzieningenrechter in Haarlem besliste afgelopen week anders. Het afschot mag plaatsvinden, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hoeft de ontheffing die zij had verleend niet te schorsen. De voorzieningenrechter stelt dat het “niet op voorhand aannemelijk is dat de ontheffing, eventueel na verdere onderbouwing, niet in stand zal kunnen blijven [in

Lees verder

Aanleg fietspad opgehouden door rechtszaak

De aanleg van het fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Duinen, van de Oase in Vogelenzang naar Zandvoort kan voorlopig nog niet beginnen. De stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen heeft een succesje behaald in een voorlopige voorziening (vovo) bij de rechtbank in Haarlem. De rechter sprak uit dat de werkzaamheden nu nog niet mogen beginnen, omdat die mogelijk onomkeerbare gevolgen zal hebben. Het draait in dit geval om de natuur. Het fietspadtracé is gepland door beschermd natuurgebied, habitat van ondermeer minuscule nauwe

Lees verder

Recreatief fietspad van Oase naar Zandvoortselaan

Na veel discussie lijkt het er op dat het nieuwe recreatieve fietspad van de ‘Oase’ in Vogelenzang naar het ecoduct ‘Zandpoort’ aan de Zandvoortselaan er nu echt gaat komen. De omgevingsvergunning voor de grondwerkzaamheden en het kappen van bomen ligt de komende zes weken ter inzage bij de gemeente Zandvoort. Naar verwachting gaat de aanleg in november van start en kunnen de fietsers er in april 2016 gebruik van gaan maken. Het fietspad krijgt een bijzonder karakter. Het voert door

Lees verder