Integisonderzoek eerst in beslotenheid besproken

Over eventuele voortzetting van het onderzoek naar de gebeurtenissen in het dossier Elswoutshoek in 2014 door bureau Integis wordt eerst in beslotenheid vergaderd in de raad, en vervolgens in de openbaarheid. In  die laatste vergadering wordt besloten welke vervolgstappen de raad zal nemen.  Dit is de uitkomst van een initiatiefvoorstel dat afgelopen woensdag is aangenomen in de gemeenteraad. Alleen de fractie van Hart voor Bloemendaal stemde tegen. Immers, aldus Marielys Roos: “Je kan natuurlijk geen integriteitsonderzoek doen als alles geheim

Lees verder

Gemeenteraad Bloemendaal legt bal terug bij Integis

De Bloemendaalse gemeenteraad wil van bureau Integis, dat onderzoek doet naar ontwikkelingen in 2014 in het dossier Elswoutshoek, weten welke belemmeringen het ervaart en welke acties nodig zijn om deze op te heffen zodat het onderzoek kan worden voortgezet. Dat is de strekking van een motie die 6 fracties afgelopen maandag tijdens de extra raadsvergadering over de tussenrapportage van bureau Integis indienden. Ze reageerden hiermee op de tussenrapportage die Integis vorige maand had toegestuurd en waarin het bureau meldt dat

Lees verder

College gaat procedure omgevingsvergunning Elswoutshoek opnieuw doen

De gemeente gaat de procedure voor de bouw van een woonhuis op landgoed Elswoutshoek opnieuw doen. Vorige maand bleek uit een uitspraak van de rechtbank dat de omgevingsvergunning in 2015 niet geweigerd had mogen worden. De gemeente was in de veronderstelling dat de vereiste Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) was afgewezen door de gemeenteraad, maar juridisch klopte de handelwijze van de raad niet. Voor de omgevingsvergunning in dit kwetsbare gebied is een VVGB nodig en die moet worden afgegeven door

Lees verder

Rechter tikt Bloemendaal op vingers over Elswoutshoek

De gemeente Bloemendaal had in 2015 de broers Slewe gewoon de omgevingsvergunning moeten verlenen voor hun bouwplannen op het landgoed Elswoutshoek, en had zich niets hoeven aantrekken van de meerderheid in de gemeenteraad die destijds dwars ging liggen door de zogeheten Verklaring Van Geen Bedenkingen (vvgb) in te trekken. Aldus kort gezegd de uitspraak van de bestuursrechter in Haarlem afgelopen vrijdag. Volgens de rechtbank is het intrekken van de vvgb door de raad in juli 2015 geen reden voor de

Lees verder

Rob Slewe publiceert boek over zijn Elswoutshoekervaringen

Veel is er al over geschreven: de kwestie Elswoutshoek. Twee broers Slewe uit Amsterdam die in Bloemendaal het verwaarloosde landgoed Elswoutshoek in Overveen kopen en vervolgens gefrustreerd raken in hun pogingen om het landgoed op te knappen. In dit proces, waarin de gemeente de andere hoofdrolspeler is, zijn zware klappen gevallen. Burgemeesters stapten op, diverse wethouders idem, ambtenaren raakten overspannen, de verhoudingen in de raad verhardden, er waren rechtszaken. Bloemendaal werd landelijk nieuws. De kwestie is nog altijd niet opgelost.

Lees verder

Oud collegeleden nemen afstand van excuusbrief aan Slewe

Leden van het vroegere college van Bloemendaal nemen afstand van excuses die het huidige college eind augustus maakte aan mede-eigenaar van Elswoutshoek, Rob Slewe. In een brief gedateerd 12 december schrijven oud burgemeester Ruud Nederveen, en oud wethouders Tames Kokke en Marjolein de Rooij dat die excuusbrief hun “integriteit als bestuurders met terugwerkende kracht aantast”. Ze schrijven: “Uit principe willen wij ons als oud bestuurders niet mengen in het beleid en besluiten van een nieuw college, en hebben zeker ook

Lees verder

‘Behoud landgoederen moet geen politieke speelbal worden’

Wel of geen veranderingen op landgoederen en buitenplaatsen toestaan? Dat is de centrale vraag vanavond tijdens de behandeling in de raad van de gemeentelijke nota Landgoederen. Daarin staat beschreven welke ontwikkelingen op de landgoederen en buitenplaatsen in Bloemendaal wenselijk dan wel onwenselijk zijn. De gemeente wil nieuwe ontwikkelingen op een landgoed toestaan als die bijdragen aan behoud, of wanneer die de kwaliteit en vitaliteit ervan versterken. In de gemeenteraad wordt daar verschillend over gedacht. De VVD wil bijvoorbeeld juist strakke

Lees verder

Gemeentelijke excuses aan Rob Slewe

Gemeentelijke excuses aan Rob Slewe “Nooit sprake geweest van intimidaties en bedreigingen” De gemeente heeft een excuusbrief gestuurd aan Rob Slewe en diens echtgenote, waarin B en W afstand nemen van beschuldigingen die eerder waren geuit aan het adres van de eigenaar van Elswoutshoek. Het college van B en W is van mening dat “de gemoederen weliswaar hoog zijn opgelopen, maar dat er niet van bedreigingen en intimidaties kan worden gesproken”. De gemeente zegt met deze brief te hopen dat

Lees verder